Kultur

Rehabiliteringsarbeidet av Gimlehallen idrettsanlegg fortsetter frem til 2021. Prioriterte tiltak i perioden er renovering og oppgradering av garderober, toaletter og ventilasjonsanlegg.

init left menu

Full rehabilitering av Gimlehallen

Gimlehallen ble bygd i 1975 og har i over 40 år vært en hovedarena for håndball, Kristiansand idrettsforening (KIF), konserter og kulturarrangementer. Frem mot 2021 videreføres en total rehabilitering av hallen.

Gimlehallen ble bygd i 1975 og har i over 40 år vært en hovedarena for håndball, Kristiansand idrettsforening (KIF), konserter og kulturarrangementer. Flere tiår med høyt aktivitetsnivå har satt sine spor i hallen, og i perioden frem mot 2021 videreføres en total rehabilitering av hallen.

– I 2016 ble det gjennomført en tilstandsvurdering av anlegget, og Gimlehallen har flere byggmessige utfordringer. Særlig er dette tilknyttet belysning i hallen og behov for omfattende rehabilitering av garderobene. Sistnevnte er en hovedprioritet som vi starter med i 2018, og i tillegg skal vi rehabilitere toaletter og ventilasjonsanlegg, sier idrettssjef Terje Abrahamsen.

Lav kostnad

Totalkostnaden for å rehabilitere hallen er på 56 millioner, og i 2015 fikk Kristiansand kommune statlig bevilgning på 7,5 millioner kroner til rehabiliteringsarbeidet. Pengene har blitt brukt til en rekke tiltak for å bedre forholdene i hallen.

– Bevilgningen som vi fikk har blitt brukt til å rehabilitere to garderober i turnhallen. Vi har også skiftet ut 80 dører inkludert rømningsdører slik at de er i tråd med brannforskrifter. I tillegg har vi skiftet gulvet og installert LED-lys i hallen, malt tribunene og ordnet taket slik at det er tett. Totalkostnaden for å rehabilitere hallen koster 56 millioner inkludert moms, og uten spillemidler. Ved å fjerne moms og ta med spillemidler, samt trekke fra statlig bevilgning, må kommunen betale under 20 millioner for rehabilitering. Til å være en hall som opprinnelig koster 200 millioner er det billig og en viktig investering som mange klubber og innbyggere kommer til å sette pris på, sier idrettssjefen.

Hallen holdes åpent

Gimlehallen disponeres av Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune til daglig, og hallen benyttes også av klubber og foreninger. Idrettssjefen er opptatt av at rehabiliteringsarbeidet ikke skal være til hinder for daglig drift.

– Arbeidet i hallen er et treårig pågående prosjekt slik at hallen kan holdes åpent og ha full drift mens arbeidet pågår. Det har vært behov for rehabilitering i lang tid, og nå som vi får resten på plass økes kvaliteten i hallen. Prosjektet er en gavepakke til idretten i Kristiansand, og det er vi er veldig glade for, sier idrettssjefen.

Forfatter: Marte Krogstad
Publisert 25.10.2017 17:00
Sist endret: 25.10.2017 17:00