Innledning

Årets budsjett og handlingsprogram ble lagt fram for bystyret 25. oktober. Handlingsprogrammet beskriver hva kommunens skal gjøre de neste fire årene. Det første året i programmet er samtidig kommunens årsbudsjett. Handlingsprogrammet vedtas i bystyret 13. desember.

init left menu

Handlingsprogrammet

Årets budsjett og handlingsprogram ble lagt fram for bystyret 25. oktober. Handlingsprogrammet beskriver hva kommunens skal gjøre de neste fire årene. Det første året i programmet er samtidig kommunens årsbudsjett. Handlingsprogrammet vedtas i bystyret 13. desember.

Handlingsprogrammet dreier seg ikke bare om kommunens inntekter og utgifter. Handlingsprogrammet forteller blant annet også hvordan kommunen skal nå ulike mål for å gi innbyggerne så gode tjenester som mulig.

Les om årets satsinger i intervjuet med økonomidirektør Terje Fjellvang i forbindelse med framleggelsen av forslaget til budsjett og handlingsprogram. 

Innhold på sidene

På sektorsidene kan du lese mer om de enkelte sektorenes utfordringer, forslag til investeringer og innsparinger for de neste fire årene. Under menyen Ufordringsbildet for Kristiansand finner du bakgrunnsinformasjon, lenker og statistikk for Kristiansand. Alle dokumenter tilknyttet handlingsprogrammet ligger i menypunktet Vedlegg eller lenken under.

Si din mening

Innbyggere kan komme med innspill til budsjettet via vårt elektroniske skjema "Si din mening". Fristen for innspill var 12. november. 

Lenker

Politisk behandling
Hele forslaget til handlingsprogram og alle vedlegg
Si din mening

Forfatter: Hilde Fjukstad
Publisert 25.10.2017 17:00
Sist endret: 29.11.2017 14:59