Helse og sosial

Satsingen på velferdsteknologi skyter fart, og Kristiansand kommune tar en lederrolle på Agder. Snart vil mange brukere merke fordelene satsingen gir.

init left menu

Teknologi er fremtiden

Teknologi trenger ikke være vanskelig. Bruk av ny teknologi gir brukere av omsorgstjenester nye muligheter til å få frihet og styre sine egen hverdag. Foto: Erling Slyngstad-Hægeland

- Helse- og sosialsektoren har jobbet med dette lenge, og like lenge har politikerne stått bi gjennom ulike faser og beslutninger. Nå blir bruk av velferdsteknologi en realitet, sier helse- og sosialdirektør Wenche P. Dehli.

Velferdsteknologi gjør at personer med hjelpebehov kan klare seg bedre selv, og bidrar til økt livskvalitet. Brukerne får mer kontroll over egen hverdag og det frigjør tid for helsepersonellet.

Helse- og sosialdirektøren sier mer bruk av ny teknologi er nødvendig for å møte fremtidens utfordringer.

- Det blir stadig færre personer i arbeid skal sørge for et økende antall personer som får tjenester fra det offentlige. Det er ikke bærekraftig å møte det økende antallet brukere med stadig ansette flere. Vi er nødt til å jobbe annerledes, sier Dehli. 

Forbedringer

Et godt eksempel på teknologi som gir mer frihet og trygghet, er trygghetsalarm. I Kristiansand gir trygghetsalarm rundt 1750 personer større frihet til å leve trygt og godt i eget hjem. Uten trygghetsalarmen ville det offentlige og pårørende bruke enorme ressurser for å trygge brukerne. Behovet for heldøgnsplasser i institusjon hadde skutt i været.

Helse- og sosialdirektør Wenche P. DehliEn av de nye velferdsteknologiske løsningene er at trygghetsalarmen blir mobil og fungerer utenfor hjemmet. Den kan også få gps. Da kan man gi større frihet til personer som står i fare for å gå seg bort.

Dehli peker også på at andre hjelpemidler vil gi helt nye muligheter. For eksempel vil digitalt tilsyn med kamera eller sensorer redusere eller fjerne behovet for at hjemmetjeneste låser seg inn til nattilsyn.

På Valhalla helsesenter står nå det nystartede responssenteret klar til å ta i mot alarmer døgnet rundt. 16 ansatte i fast turnus sikrer et velfungerende responssenter som er helt nødvendig for at en skal kunne gjøre seg nytte av ny teknologi ute hos brukerne.

Operatørene kan ta i mot alarmer fra gps, kameraløsninger og ulike sensorer. Fallsensorer kan varsle om at en person har falt i gulvet, fuktsensorer kan varsle at noen trenger nytt sengetøy.

Trygghet for pårørende

Leder for Virksomhet behandling og rehabilitering, Lisbeth Bergstøl, sier en del pårørende er bekymret for at en person med demens skal våkne om natta og gi seg i vei ut av boligen.

- Ny teknologi kan åpne en «ny verden» ikke minst for pårørende. Pårørende, spesielt til personer med demens, har nesten alltid påtatt seg store oppgaver i lang tid før de kontakter oss i kommunen og ber om hjelp, sier Bergstøl.

- En sensor som varsler pårørende eller responssenteret dersom en dør ut blir åpnet, kan gi betydelig avlastning og trygghet for pårørende, sier Bergstøl.

Sykesignalanlegg

Et nytt sykesignalanlegg på sykehjem kan gi mer frihet til beboere og spare ansatte for mye arbeid.

Dagens sykesignalanlegg er «passive» på den måten at noen må utløse en alarm ved å trekke i en snor eller trykke på en knapp. Nye digitale sykesignalanlegg kan varsle selv dersom for eksempel en bruker forlater et rom eller en seng, og det vil bli mulig å tilpasse sykesignalet til den enkelte bruker.

Eldrerådet i Kristiansand kommune følger utviklingen innenfor teknologi med stor interesse. Else Marie Tellefsen er medlem av rådet, og en av dem som har satt seg inn i de nye mulighetene.

- Eldre innbyggere selv må ta større ansvar for å lære seg å bruke teknologi i det daglige så langt de kan. Da kan man lettere ta i bruk nye tjenester når de kommer, sier hun.

Tellefsen er også opptatt av at kostnadene for den enkelte bruker må holdes nede, slik at personlig økonomi ikke skal stå i veien for at man kan ta i bruk nødvendige teknologiske hjelpemidler.

Samarbeid med andre

En avtale om felles anskaffelse av velferdsteknologiske løsninger er i oktober inngått mellom alle 30 agderkommuner og leverandøren Telenor Objects. Et solid avtaleverk er svært viktig for å kunne gi gode tjenester. Helse- og sosialdirektøren slår fast at Agder nå er en sammensveiset og tung aktør på vegne av både brukere og ansatte.

- Vi er den første regionen som får felles teknologisk plattform for velferdsteknologi i Norge. Det gir oss mulighet for å ivareta innføring og videre utvikling på dette området på en betryggende måte, sier Dehli.

Velferdsteknologi vil fra dag én gi brukerne et bedre tilbud, men den såkalte «pukkeleffekten» vil medføre at det tar noe tid før teknologien medfører lavere kostnader.

- Dette blir dyrere før det blir billigere, men jeg er overbevist om at dette er eneste vei å gå, sier helse- og sosialdirektøren.

Forfatter: Børge Røssaak Nilsen
Publisert 25.10.2017 17:00
Sist endret: 25.10.2017 17:03