Budsjett og handlingsprogram

Hver høst legger rådmannen fram en plan for bystyret om hva kommunen skal gjøre og bruke penger på de neste fire årene.

Budsjett

I Kristiansand kalles denne planen for et handlingsprogram. Det første året i handlingsprogrammet er samtidig kommunens årsbudsjett.

Handlingsprogrammet dreier seg ikke bare om kommunens inntekter og utgifter. Handlingsprogrammet forteller blant annet også hvordan kommunen skal nå ulike mål for å gi innbyggerne så gode tjenester som mulig.

I 2017 presenterer rådmannen sitt forslag for bystyret onsdag 25. oktober. Du kan følge presentasjonen fra tilhørerplass i bystyresalen eller på kommunens nett-TV.

Nett-TV

Vedtatte handlingsprogram

Her er handlingsprogrammene bystyret har vedtatt de siste årene.

2017-2020
2016-2019
2015-2018
2014-2017
2013-2016
2012-2015
2011-2014
2010-2013
2009-2012
2008-2011
2007-2010

Vedtatte betalingssatser

2017-2020
2016-2019
2015-2018 

Vedtatt barnehagebehovsplan 2017-2027

Vedtatt barrnehagebehovsplan 2017-2027

Forslag

Her er forslagene som rådmannen la fram bystyret høsten 2015 og høsten 2016.

Forslag 2017-2020

Forslaget til handlingsprogram for 2017-2020 ble presentert 26. oktober 2016.

Forslag 2016-2019

Forslaget til handlingsprogram for 2016-2019 ble presentert 28. oktober 2015.   

 

Forfatter: Jon Sverre Karterud
Publisert: 23.10.2017 15:26
Sist endret: 25.10.2017 11:27