Budsjett og handlingsprogram

Hver høst legger rådmannen fram en plan for bystyret om hva kommunen skal gjøre og bruke penger på de neste fire årene.

Budsjett

I Kristiansand kalles denne planen for et handlingsprogram. Det første året i handlingsprogrammet er samtidig kommunens årsbudsjett.

Handlingsprogrammet dreier seg ikke bare om kommunens inntekter og utgifter. Handlingsprogrammet forteller blant annet også hvordan kommunen skal nå ulike mål for å gi innbyggerne så gode tjenester som mulig.

I 2017 presenterte rådmannen sitt forslag for bystyret onsdag 25. oktober. Denne presentasjonen finner du på kommunens nett-TV.

Nett-TV

Rådmannen vil presentere sitt forslag for 2019-2022 onsdag 24. oktober 2018.  

Vedtatte handlingsprogram

Her er handlingsprogrammene bystyret har vedtatt de siste årene.

2018-2021
2017-2020
2016-2019
2015-2018
2014-2017
2013-2016
2012-2015
2011-2014
2010-2013
2009-2012
2008-2011
2007-2010

Vedtatte betalingssatser

2018-2021
2017-2020
2016-2019
2015-2018 

Vedtatt barnehagebehovsplan 2018-2028

Vedtatt barrnehagebehovsplan 2018-2028

Forslag

Her er forslagene som rådmannen la fram bystyret høsten 2015, høsten 2016 og høsten 2017.

Forslag 2018-2021

Forslaget til handlingsprogram for 2018-2021 ble presentert 25. oktober 2017.

Forslaget ligger tilgjengelig som nettversjon og som eget dokument

Forslag 2017-2020

Forslaget til handlingsprogram for 2017-2020 ble presentert 26. oktober 2016.

Forslag 2016-2019

Forslaget til handlingsprogram for 2016-2019 ble presentert 28. oktober 2015.    

Forfatter: Jon Sverre Karterud
Publisert: 23.10.2017 15:26
Sist endret: 07.08.2018 09:34