Rådmannen

Rådmannen er kommunes øverste administrative leder. Under visjonen ”Vi tror på muligheter” er rådmannen pådriver for at hele organisasjonen skal utvikle seg kontinuerlig for å yte gode tjenester og forvalte myndigheten i tråd med vedtatt politikk.

Rådmann Tor Sommerseth

Sammen med sin ledergruppe skal rådmannen betjene den politiske ledelse og fremme saker til behandling i bystyret (med underliggende politiske utvalg).

Rådmannen er også opptatt av å ha utstrakt kontakt med omverdenen, både øvrige offentlige og statlige myndigheter og ikke minst lokalt næringsliv.

Målsettingen kommunen har for byen og som er nedfelt i Kommuneplanen, er at Kristiansand skal bli oppfattet som ”byen som gir deg muligheter til et rikere hverdagsliv”.

Ledergruppen i Kristiansand kommune. Fra venstre rådmann Tor Sommerseth, teknisk direktør Ragnar Evensen, helse- og sosialdirektør Wenche P Dehli, kulturdirektør Stein Tore Sorthe, økonomidirektør Terje Fjellvang, oppvekstdirektør Arild Rekve og organisasjonsdirektør Eva Berglund Åsland. Foto: Svein Tybakken

Reglementer

Reglement for rådmannens ansvars- og myndighetsområde 

Delegasjon av myndighet fra rådmannen til direktørene, siste endret 8. juni 2016

Servicetorvet

Besøksadresse:

Rådhusgata 18
4611 Kristiansand

Postadresse:

Postboks 417 Lund
4604 Kristiansand

Telefon: 38 07 50 00

Besøksadresse:
Rådhuskvartalet - Rådhusgata 18
Inngang fra Torvet og Tollbodgata
Henvendelse i 1. etasje

Postadresse:
Kristiansand kommune
Postboks 417 Lund
4604 Kristiansand

Sentralbord: 38 07 50 00
Send E-post

Åpningstider:
Mandag - fredag, kl. 08.00-15.30

Forfatter: Marianne Tronstad
Publisert: 25.11.2014 08:32
Sist endret: 20.09.2016 13:27