Gå til hovedinnhold

Oppvekstdirektørens stab

Oppvekstdirektørens stab bistår direktøren på en rekke områder.

Svein Ove Ueland - oppvekstdirektør (konstituert)
Ansvarsområder:
Ansvar for barnehage, skole-, og barne- og familietjenester.
Tlf: 38 24 35 80 - mobil: 908 41 127

Gro Holte - fagsjef/stedfortreder
Ansvarsområder:
Forvaltning og myndighetsutøvelse.
Tlf: 38 24 35 96 -mobil: 479 06 230

Svein Tore Kvernes - fagsjef/assisterende oppvekstdirektør
Ansvarsområder:
Plan, budsjett og system
Tlf: 38 24 35 99 - mobil: 915 72 399

Roy Wiken -fagsjef/stedfortreder
Ansvarsområder: Leder for utviklings- og oppfølgingsavdelingen
Utvikling og oppfølging.
Tlf: 38 24 36 07 -mobil: 950 75 258

Petter Stranger - virksomhetsleder (konstituert)
Ansvarsområder:
Barne- og familietjenester
Barnevern, Enslig mindreårige flyktninger, Familiens hus øst, vest og sentrum
Tlf: 38 24 35 85 – mobil: 907 50 377

Liv Andresen - førstekonsulent
Ansvarsområder:
Elevsaker, skoleplassering, skoleskyss, koordinator ang. IST/SFO og SATS skole
Tlf: 38 24 35 90

Rita Galteland - rådgiver
Ansvarsområder:
Medvirkning -barn og ungdom, tiltak i skolegården i samarbeid med elever. 
Tlf: 38 24 35 93 -mobil: 911 52 223

Bente Hansson - rådgiver
Ansvarsområder:
Rådgiverkoordinator ift. alle rådgiverne i ungdomsskolen i Kristiansand kommune og i KNPS. Overgang til videregående skole, faget Utdanningsvalg og den praktiske yrkesorienteringa i ungdomsskolen, samarbeid med skole-arbeids/næringsliv.
Tlf: 38 24 35 94 -mobil: 480 35 833

Grete Olsen - rådgiver
Ansvarsområder:
Sektorens representant i arealplanlegging og folkehelsearbeid, skoleplanlegging, skolestruktur, skolebehov, skoleanlegg, skolefritidsordning.
Tlf: 38 24 36 01 - mobil: 901 37 612

Elisabeth Eid - rådgiver spes.ped.
Ansvarsområder:
Ansvar for det spesialpedagogiske arbeidsområdet for skole.
Tlf: 38 24 35 92.

Kristin Mosfjeld Rosen - rådgiver
Ansvarsområder:
Kvalitet i barnehagen, utbyggingsprosjekter kommunale barnehager, barnehageblogg: www.skup08.no
Tlf: 38 24 36 03 -mobil: 905 61 949

Wenche Sandqvist - rådgiver
Ansvarsområder:
Private familiebarnehager:
- veiledning, godkjenning og tilsyn
Tlf: 38 24 36 05 -mobil: 928 36 075

Mariann Stephansen -rådgiver
Ansvarsområder:
Barnehageopptak, foreldrebetaling og kommunal kontantstøtte
Tlf: 38 24 36 06

Mariann Solheim - rådgiver
Ansvarsområder:
Tilsyn og godkjenning av private og kommunale barnehager. Dispensasjonssøknader. Prioritetssøknader ved opptak.
Tlf: 38243612  Mob: 92801377. 

Ole Wongraven - IT-rådgiver
Ansvarsområder:
IT-rådgiver for oppvekstsektoren (faglig ansvar)
Fagansvar for de IKT-baserte verktøyene i skole og barnehager.
Pådriver for pedagogisk bruk av IKT i skoler og banrehager.
Driver kommuens faglige nettverk innen feltet.
Tlf: 38 24 36 08 - mobil: 905 91 882

Trond Arne Johansen - rådgiver
Ansvarsområder:
Eksamensavvikling, kvalitetssystem og prøveadministrasjon.
Tlf: 38 24 35 98 - mobil: 916 64 748

Rune Heggdal
Ansvarsområder:
Prosjektarbeid knyttet til integrering og kvalifisering
Tlf: 38 24 36 14 Mob: 930 48 039

Hallvard Auestad
Ansvarsområder:
Barn og unges representant i plansaker. Natteravnkoordinator
Tlf: 38 24 36 15 Mob: 990 45 320

Forfatter: OW
Publisert: 20.03.2015 09:10
Sist endret: 04.03.2019 08:18

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?