Gå til hovedinnhold

Oppvekstsektoren

Oppvekstsektoren har ansvar for kommunens barnehage- og skoledrift, samt barne- og familietjenester.

Oppvekstsektorens oppgaver

Konstituert oppvekstdirektør Svein Ove Ueland. Oppvekstsektoren har ansvar for drift og etablering av kommunale barnehager og fører i tillegg tilsyn med og veiledning av private barnehager/familiebarnehager og utbyggere. Sektoren har også ansvar for grunnskolene i Kristiansand. 
Andre ansvarsområder er voksenopplæring, mottaksskole for minoritetsspråklige elever og skolefritidsordningen (SFO).
Sektoren har også ansvar for støttetjenester som pedagogisk senter, pedagogisk-psykologisk tjeneste, pedagogisk støtteenhet for barnehage og for grunnskole.
I tillegg har sektoren ansvar for kommunens barne- og familietjenester, som inkluderer familiens hus (helsestasjon, familiesenter, svangerskapsomsorg, områdebarnevern, fysioterapi for barn og unge, skolehelsetjenesten), barnevern og tjenester for enslige mindreårige flyktninger.

Konstituert oppvekstdirektør er Svein Ove Ueland. Assisterende oppvekstdirektør er Svein Tore Kvernes.

Politisk utvalg

Oppvekstsektoren rapporterer til oppvekststyret og formannskapet. 

Oppvekstdirektørens stab

Hovedoppgavene for oppvekstdirektørs stab er overordnet administrasjon og ledelse av sektoren og å fungere som en del av rådmannens samlede lederfunksjon. Oppvekstdirektørs stab har ansvar for barnehage- og skoledrift, barne- og familietjenester og hovedansvar for sektorens budsjett og handlingsprogram.

Oppvekstsektoren

Besøksadresse:

Rådhusgata 18
4611 Kristiansand

Telefon: 38 07 50 00

Forfatter: Ole Wongraven
Publisert: 04.02.2015 09:24
Sist endret: 01.08.2017 14:02

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?