Gå til hovedinnhold

Økonomisektoren

Økonomisektorens oppgaver

Økonomidirektør Terje FjellvangSektoren har ansvaret for at kommunen har en god og effektiv økonomistyring. Sektoren består av tre enheter:

 • Kemneren
 • Regnskaps- og lønnstjenesten
 • Økonomienheten, inkludert innkjøp

Terje Fjellvang er økonomidirektør

Kemneren i Kristiansandsregionen

Kemneren har ansvaret for en rekke oppgaver knyttet til innkreving av skatt, arbeidsgiveravgift og kommunale krav.

Kemneren arbeider med:

 • Innfordring av skatt og arbeidsgiveravgift.
 • Innfordring av kommunale eiendomsavgifter og andre kommunale krav.
 • Veiledning og kontroll av arbeidsgivere.
 • Føring av skatteregnskapet og fordeling av skatteinntekter til stat, fylkeskommune og kommune.
 • Skatteavregning av alle forskudds- og etterskuddspliktige skatteytere.
 • Årsavregning arbeidsgiveravgift.
 • Skatteattest

Kemneren er skatteoppkrever for kommunene Kristiansand, Birkenes og Songdalen og er en enhet i Kristiansand kommune med kontorsted i Rådhuskvartalet. Interkommunal arbeidsgiverkontroll i Agder utfører arbeidsgiverkontroll for Kemneren i Kristiansandsregionen.

 Hans Ditlef Christiansen er leder for kemneren i Kristiansandsregionen.

Les mer om skatt.

Regnskaps- og lønnstjenesten

Regnskaps- og lønnstjenesten består av to avdelinger: regnskapsavdelingen og lønnsavdelingen. Arne Henrik Lukashaugen er leder for enheten.

Regnskapsavdelingen

Regnskapsavdelingen ledes av regnskapssjef Arne Henrik Lukashaugen. Avdelingen fører regnskapet for bykassa og nærmere 40 kommunale virksomheter.

Enheten gir også støtte til økonomistyring i kommunens enheter, bistår i budsjettarbeid og har kompetanse på fakturering.

Lønnsavdelingen

Lønnsavdelingen ledes av Wiggo Nordskag. Lønnsavdelingen utbetaler lønn til alle ansatte i kommunen og 14 kommunale selskaper.

Økonomienheten inkl. innkjøp

Enheten har ansvar for kontroll og utvikling av kommunens økonomistyring.

De største arbeidsoppgavene er:

 • tertialrapporter
 • budsjett og handlingsprogram
 • årsrapportering
 • innkjøp
 • tilskudd til kirkelig fellesråd

Enhetens leder er Terje Fjellvang.

Handlingsprogrammet

Kristiansand kommune vedtar hvert år en plan for de fire neste årene og den kaller vi for handlingsprogrammet. Det første året i handlingsprogrammet er kommunens årsbudsjett.

Les mer om handlingsprogram og budsjett.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:

Rådhusgata 18
4611 Kristiansand

Telefon: 38 07 50 00

Forfatter: Ragne Karine Eklind
Publisert: 16.03.2015 14:22
Sist endret: 21.03.2017 15:09

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?