Gå til hovedinnhold

Kultursektoren

Kultursektorens oppgaver

Kulturdirektør Stein Tore SortheSektoren omfatter idrett, fritid, bibliotek og kulturskole.

Visuell kunst, scenekunst, musikk, kulturvern litteratur og film er kultursektorens fagområder.

Sektoren har oppgaver i utviklingen av byens kulturliv og tilrettelegging for Kristiansands rolle som landsdelshovedstad.

Kulturstyret er politisk hovedutvalg for kultur.

Kulturdirektør Stein Tore Sorthe leder kultursektoren.

Kulturdirektørens stab

behandler søknader, forvalter tilskudd til kulturformål og driver med informasjonsarbeid, tilrettelegging og samarbeid i forhold til byens kulturaktører og institusjoner. Staben samarbeider også med andre sektorer og andre kommuner om felles mål og tiltak.

Idrettsetaten

Visjon: "Verdens sprekeste by!"

Idrettsetaten ledes av Terje Abrahamsen. Etaten har ansvaret for de fleste av byens store og små idrettsanlegg.

Hovedoppgavene er å tilrettelegge for fysisk aktivitet og arrangementer, gjennom å planlegge og drifte idrettsanlegg og legge forholdene til rette for en bedre folkehelse.

Kristiansand folkebibliotek

Motto: «Livets mange sider»

Kristiansand folkebibliotek ledes av Anne Kristin Undlien. Biblioteket har fire avdelinger:

Hovedbiblioteket, Vågsbygd bibliotek, Hellemyr bibliotek og Flekkerøy bibliotek. Biblioteket driver fengselsbibliotektjeneste og oppsøkende bibliotektjeneste. Biblioteket driver også lesestimulerende arbeid i grunnskolen og samarbeider tett med skole-,barnehage- og helse- og sosialsektoren.

Kristiansand kulturskole

Kulturskolen ledes av rektor Sjur Høgberg. Kulturskolen underviser i følgende fag:

Musikk, scenekunst og visuelle kunstfag.

Fritid

Motto: «Vi skal skape rom for begeistring»

Avdelingenes hovedoppgave er å tilrettelegge for et mangfold av kultur- og fritidstiltak blant de unge, og for mennesker med spesielle behov og særlige livserfaringer. Avdelingene leier også ut møte- og selskapslokaler til alle anledninger.

Fritid har avdeling i vest, som ledes av enhetsleder Geir Jønsrud - og i øst, som ledes av enhetsleder Sissel Høyvik Hauso.

I tillegg kommer Samsen kulturhus, som ledes av enhetsleder Nina Malmgren. Samsen kulturhus tilrettelegger for kulturopplevelser med fokus på noe eldre unge.

 

Servicetorvet

Besøksadresse:

Rådhusgata 18
4611 Kristiansand

Telefon: 38 07 50 00

Besøksadresse:
Rådhuskvartalet - Rådhusgata 18
Inngang fra Torvet og Tollbodgata
Henvendelse i 1. etasje

Postadresse:
Kristiansand kommune
Postboks 417 Lund
4604 Kristiansand

Sentralbord: 38 07 50 00
Send E-post

Åpningstider:
Mandag - fredag, kl. 08.00-15.30

Forfatter: Bjørn Amundsen
Publisert: 21.01.2015 08:38
Sist endret: 01.09.2016 10:48

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?