Gå til hovedinnhold

Kommunale foretak

Her finner du nyttig informasjon om Kristiansand kommunes kommunale foretak.

Kristiansand Boligselskap KF

Selskapet eier og forvalter boliger for utleie til de grupper kommunen tildeler kommunale boliger. Foretakets formål er å skaffe boliger, eventuelt servicebygg, for utleie til eldre, funksjonshemmede og vanskeligstilte boligsøkende.

Les mer om foretaket

Foretaket ble etablert i desember 2005 og overtok i 2006 en rekke eiendommer som tidligere var med i Bykasseregnskapet. Videre er det inngått avtale med Kristiansand Boligstiftelse og Kristiansand kommunes stiftelse for utleieboliger om leie og drift av de boliger som disse stiftelsene disponerer.

Boligene skaffes ved oppføring eller kjøp og leies ut igjen uten innskudd eller lån fra leietaker. Selskapet kan også stå for drift/innleie av andre private og offentlige boligbygg. Utleievirksomheten skal ikke ha økonomisk formål, og eventuelle overskudd skal kun anvendes til formålet.

Foretaket disponerer omtrent 2 000 boliger for utleie, hvorav omtrent 850 er eid av foretaket.

Styret:

 • Vegard Launes (H) (leder)
 • Einar Dyrholm (KrF) (nestleder)
 • Andrea Gonzales (erstatter Theodor B. Helland (FrP) som er i permisjon)
 • Abdullahi M. Alason (Ap)
 • Cathrine Skau (Ap)
 • Birgitte Kleivset (V)
 • Erling Andreas Risøy (ansattes representant)

Nyttige dokumenter og lenker

Kristiansand Havn KF

Kristiansand Havn skal utøve den myndighet og ivareta de oppgaver som er tillagt kommunen etter havne- og farvannsloven, havnereglementet for Kristiansand havnedistrikt og annen særlovgivning. 

Les mer om foretaket

Kristiansand Havn KF er en av landets viktigste havner, og har aktivitet innenfor en rekke virksomhetsområder. Foretakets virksomhetsområder er fergeterminalen, containerterminalen, cruise, bulk-/stykkgodsterminal, offshore supply port og havnas arealer.

Foretaket skal sørge for effektiv og rasjonell drift av havneanlegg og eiendommer slik at foretaket kan utgjøre et konkurransedyktig havne- og transportknutepunkt for det sørlige Norge.

Havnestrategi

I 2013 vedtok havnestyret en strategi for Kristiansand Havn med disse hovedpunktene:

 • Kristiansand Havn skal være en av tre ledende fergehavner i Norge
 • Kristiansand Havn skal være en betydningsfull containerhavn i Norge
 • Kristiansand Havn skal styrke sin posisjon som regionshavn på stykkgods, bulkgods og prosjektgods
 • Kristiansand Havn skal være regionens foretrukne Offshore Supply Port (OSP)
 • Kristiansand Havn skal være en av de to ledende cruisehavner mellom Oslo og Bergen
 • Kristiansand Havn skal forvalte tilstrekkelige areal og infrastruktur som sikrer havnas strategiområder og styrke havnas økonomi over tid

Styret:

 •  Pål Harv (leder)
 •  Atle Drøsdal (nestleder)
 •  Frank Erik L. Salvesen
 •  Aase G. Paulsen
 •  Rita Jenny H. Wroldsen
 •  Steinar B. Andersen
 •  Atle K. Johannessen
 •  Ian S. Couling

 

Nyttige lenker og dokumenter:

Forfatter: Ragne Karine Eklind
Publisert: 19.03.2015 09:59
Sist endret: 04.10.2019 14:00

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?