Gå til hovedinnhold

Heleide aksjeselskap

Her finner du nyttig informasjon om de forskjellige heleide aksjeselskapene som Kristiansand kommune eier.

Bredalsholmen Eiendom AS

Eiendomsselskapet har som formål å bygge og eie bygninger i Kristiansand, samt forestå utleie av bygninger til kulturelle- og andre næringsformål. Selskapet driftes av Kristiansand Eiendom.

Les mer om selskapet

Selskapet eier Bredalsholmen verft, hvor stiftelsen Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter leier lokalene til en symbolsk sum på 1 kr. Riksantikvaren har gitt tilskudd til istandsetting og vedlikehold av det tekniske og industrielle anlegget. Selskapet eide teaterbygningen i Kongensgate frem til april 2016. Da selskapet ikke lenger hadde noe tilknytning til teateret, ble det vedtatt i generalforsmalingen i juni 2016 at selskapet skulle endre navn til Bredalsholmen Eiendom AS.

Styret: (2019-2021)

 • Per Kåre Selle (leder)
 • Valborg Langevei
 • Gro Hamre
 • Brit Løvgren (vara)
 • Terje Næss (vara)

Nyttige dokumenter:

Kanalbyen Utvikling AS

Selskapets formål er å delta i byutviklingen i havneområdet i Kristiansand gjennom utvikling, utleie, forvaltning, kjøp og salg av fast eiendom.

Les mer om selskapet

Kanalbyen Utvikling AS er et heleid aksjeselskap av Kristiansand kommune, men det er det kommunale foretaket Kristiansand Havn FK som står som eier. Rådmannen kan kun indirekte være med å påvirke styringen av selskapet via Kristiansand Havn. Kanalbyen Utvikling AS eier 50 % av holdingselskapet Kanalbyen Partner AS, hvor Kanalbyen Eiendom AS er et datterselskap.

Selskapet skal gjennomføre utbyggingen av Silokaia i Kristiansand.

Styret (2019-2021):

 • Halvard Aglen (leder)
 • Mona Anita Mortensen
 • Ann-Lisbeth Reisænen
 • Geir Helmersen
 • Marit Sæther

Nyttige lenker og dokumenter:

Kjøkkenservice Industrier AS

KSI er en moderne arbeidsmarkedsbedrift som har som hovedoppgave å få mennesker ut i arbeid. Selskapet har som mål å gi et arbeidstreningstilbud innenfor kjøkkenfaget til arbeidstakere som ikke kan få arbeid på andre vilkår.

Les mer om selskapet

Selskapet har et samfunnsnyttig formål og er derfor ikke skattepliktig og gir ikke utbytte til eier. NAV er bedriftens hovedsamarbeidspartner. KSI er sertifisert etter den europeiske kvalitetssikringsstandarden Equass.

Selskapet hadde i 2018 i gjennomsnitt 40 personer på varig tilrettelagt arbeid (VTA). Avdelingens målgruppe er psykiatri.

Styret består av:

 • Leif Emanuelsen (leder), 2018-2020
 • Vidar Karlsen (nestleder), 2019-2020
 • Monica Lidi, 2019-2021
 • Kjell Hauge, 2019-2021
 • Eva Linn Aas, 2018-2020

 • Inger Ingebretsen (vara) - følger Leif Emanuelsen
 • Frank Olsen (vara) - følger Eva Linn Aas
 • Jannike Arnesen (vara) - følger Vidar Karlsen
 • Geir M. Ringøen (vara) - følger Monica Lidi
 • Jørn Kildedal (vara) - følger Kjell Hauge

 

Nyttige lenker og dokumenter:

Kristiansand Kino Holding AS

Kristiansand Kino Holding AS er et holdingselskap som eier aksjer i Kristiansand Kino Eiendom og KinoSør AS.

Les mer om selskapet

Organisasjonskart

Konsernet består av kinoer i tre byer på Sørlandet; Kristiansand, Arendal og Farsund. KinoSør eier driften i 100 % i Arendal (eksklusivt bygget), mens i Farsund har KinoSør en driftsavtale med kommunen.

Kristiansand Kino Eiendom AS skal eie og forvalte fast eiendom knyttet til Kristiansand Kino, og alt som herved står i den forbindelse. KinoSør skal drive kinovirksomhet og annen virksomhet som er knyttet til drift av kino, teater og kulturhus basert på konsesjon fra respektive kommuner. I tillegg inngår driften av kiosken i Kristiansand i KinoSør AS. Konsernet solgte i 2018 datterselskapet Barnefilmfestivalen AS til stiftelsen Barnefilmfestivalen.

Kristiansand kommunes målsetning med sitt eierskap i Kristiansand Kino Holding er todelt. Foruten å oppfylle kommunens kulturpolitiske målsetninger gjennom konsesjonsbestemmelsene, har eier også forventninger om økonomiske resultater og leveranser fra selskapet.

Styret (2019-2021):

 • Renate Hægeland (leder)
 • Randi Øverland
 • Petter Benestad 

Nyttige lenker og dokumenter:

Kristiansand Næringsselskap AS (KNAS)

Selskapet har som formål å forvalte kommunens næringseiendommer, posisjonere seg med hensyn til å legge til rette for nyetableringer i regionen både nå og i fremtiden. Næringseiendommer kan være kontor, lager, forretningslokaler eller kombinasjonslokaler.

Les mer om selskapet

Selskapet skal skape muligheter for vekst i verdiskapning og være et tillitsverdig instrument for kommunens næringsutvikling. Selskapet skal bygge videre på bærekraftige løsninger samt ha en geografisk dimensjon som åpner for utvikling i knutepunktkommunene.

Konsernstruktur Kristiansand Næringsselskap AS

Rådmannen har lagt frem to eierskapsmeldinger for Kristiansand Næringsselskap. Hovedfokuset i disse meldingene var:

 • Kommunikasjon mellom selskap og eier
 • Utbyttepolitikk og avkastningskrav
 • Offentlig støtte og markedsmessige rammer

Styret (2018-2020):

 • Egil Bauer-Nilsen (leder)
 • Åshild Schmidt (nestleder)
 • Anne Wenche Emblem
 • Trond H. Blattmann
 • Odd Nordmo
 • Jørgen Haugland Kristiansen
 • Pernille K. Gulowsen

Nyttige lenker og dokumenter:

M/S Maarten AS

Selskapet driver charter og sightseeing-virksomhet med båten M/S Maarten i skjærgården rundt Kristiansand. De arrangerer møter, konferanser og sosiale arrangement om bord eller de frakter folk til og fra skjærgården i Kristiansand. Virksomheten er sesongbetont.

Les mer om selskapet

Virksomheten er sesongbetont med normalt størst aktivitet i perioden mai til september.  Båten er sertifisert for 100 mennesker. Selskapet har særlige to kundegrupper, næringslivet i Kristiansand og cruiseturister.

Styret:

 • Odd Salvesen (leder), 2018-2020
 • Valborg Langevei (nestleder), 2018-2020
 • Halvard Aglen, 2019-2021
 • Tore Løvland (vara), 2018-2020

Nyttige lenker og dokumenter:

Sørlandshallen Eiendom AS

Sørlandshallen Eiendom AS eier Sørlandshallen i Sørlandsparken og Sparebanken Sør Arena. Selskapet har som formål å oppføre, eie og forvalte en idretts-, messe-, møte- og kongresshall og andre lignende anlegg.

Les mer om selskapet

Sørlandshallen er en idrettshall som også benyttes til konserter og andre arrangementer. Hallen leies ut til det 100 % eide datterselskapet Sørlandshallen drift AS. Sørlandshallen Drift er opprettet for å eie og leie ut Sørlandshallen til fotballaktiviteter og ulike arrangementer.

Sørlandshallen Eiendom AS kjøpte Sparebanken Sør Arena av Kristiansand kommune i 2014. De har inngått en langsiktig leieavtale om Sør Arena med IK Start. Idrettsetaten v/Kristiansand kommune står for utleiearbeid og drift av Sørlandshallen.

Styret (2019-2021):

 • Per Kåre Selle (leder)
 • Gro Hamre
 • Ole Petter Ingvaldsen

 • Randi Bentsen (vara)

 

Nyttige lenker og dokumenter:

VIA Partner AS

VIA Partner AS (tidligere Valhalla Verksted AS) holder til i egne lokaler i Industrigaten på Lund. Bedriften er basert på samarbeid mellom NAV-Arbeid og kommunen, og holder 52 varig tilrettelagte arbeidsplasser.

Les mer om selskapet

Selskapet utfører en rekke oppdrag i fem forskjellige avdelinger:

VIA Treemballasje:

Spesialtilpassede og solide transport-/emballasjekasser, som produseres etter behov og spesifikasjoner. Trevirket er eksportgodkjent samt varmebehandlet i IPPC standard, og dimensjonering og utforming tilpasses produktet. Konkurransedyktige priser og sikker levering.

VIA Vaktmestertjenester:

Fra vår til høst utføres vedlikehold av grøntanlegg som gjødsling, planting, plenklipping, trimming av hekk, beskjæring av busker og trær, feiing av gårdsplass og fellesarealer, lauvblåsing, spyling og bortkjøring av hageavfall og søppel. I vinterhalvåret utføres snørydding og strøing for private. Enkle reparasjoner og flytteoppdrag utføres på forespørsel.

VIA Renhold:

Renholdstjenester i offentlige og private bygg, borettslag, o.l. Renholdet utføres i fellesarealer som korridorer, toaletter, kontorer og forsamlingslokaler.

VIA Kantineservice:

Levering av ferske rundstykker og pålegg, alternativt ferdig-smurte baguetter, smørbrød, og rundstykker, varmretter, frukt, vafler, kringler og nøtteblanding. Til mindre bedrifter uten egen kantinedrift leverer vi lunsjvarer til kjøleskapet. Vi holder god orden og logistikk og tar ansvar for renhold. Vi skreddersyr etter kundens behov!

VIA Jobbservice:

Enkle oppdrag innenfor tjeneste- og vareproduksjon etter markedets behov, dvs. pakkeoppdrag, montering og demontering. Dette gir medarbeiderne våre god arbeidserfaring og kan gi videre utprøving i ordinært arbeidsliv.

I 2014 la Rådmannen frem eierskapsmelding 2 (se saken under "Nyttige lenker og dokumenter") for VIA Partner AS hvor det ble lagt vekt på:

 • Strukturendringer i samfunnet og viktigheten av å tilpasse driften deretter
 • Vurdering av ulike samarbeidsmodeller og om en skal få inn andre brukergrupper enn VTA
 • Rutiner for kommunikasjon mellom selskap og eier

Styret:

 • Robert Helland-Olsen (leder), 2019-2021
 • Åse Løvdal (nestleder), 2019-2021
 • Vidar Karlsen, 2018-2020
 • Vidar Iversen, 2018-2020
 • Anita S. Dietrichson, 2019-2021
 • Roald Olsen (ans. rep.), 2018-2020

 • Marit Borgenvik (vara), 2019-2021
 • Charlotte Gaustad (ans. rep. vara), 2018-2020
 • Ander Søvik Omland (VTA rep.), 2018-2020

Nyttige lenker og dokumenter:

Forfatter: Ragne Karine Eklind
Publisert: 21.01.2015 11:06
Sist endret: 09.10.2019 10:35

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?