Gå til hovedinnhold

Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern omfatter de faktorene i miljøet som til enhver tid kan ha innvirkning på helsen.

Hva er miljørettet helsevern?

Det fysiske miljøet som omgir oss er grunnleggende for helse, trivsel og livskvalitet. Miljørettet helsevern omfatter alt i vårt miljø som direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen. Det kan være fysiske, kjemiske, biologiske og sosiale miljøfaktorer. Miljørettet helsevern handler også om å fremme helse, trivsel og gode sosiale og miljømessige forhold. Ansvar og myndighet for fagområdet miljørettet helsevern er tillagt kommunen gjennom Folkehelseloven kap. 3.

Les mer om miljørettet helsevern på helsedirektoratets nettsider.

Avdeling miljørettet helsevern

Avdeling miljørettet helsevern i Kristiansand kommune jobber bl.a. med:

Avdelingen er organisert i virksomhet bolig- og tjenestetildeling i helse- og sosialsektoren, og kommuneoverlegen er faglig ansvarlig.

Saksbehandling i saker om miljørettet helsevern skal følge forvaltningsloven. Klager på vedtak sendes til avdeling miljørettet helsevern i kommunen. Dersom klagen ikke blir tatt til følge, blir den videresendt til fylkesmannen for endelig avgjørelse, som er klageinstans for saker etter miljørettet helsevern-lovverket

Flere typer virksomheter skal godkjennes eller meldes til kommunen ved avdeling miljørettet helsevern:
Meldepliktige lokaler og virksomheter
Godkjenningspliktige lokaler og virksomheter 

Andre temasider knyttet til miljørettet helsevern:
Miljø og helse i skoler og barnehager
Støy
Radon
Skadedyr
Dyrehold i tettbygde strøk
Fukt og inneklima i boliger
Drikkevannshygiene  

Kontakt miljørettet helsevern  

Miljørettet helsevern

Kristiansand kommune
Postboks 417 Lund
4604 Kristiansand

Send e-post

Helse og sosial servicesenter:
Tlf 38 07 95 00

Besøksadresse: Gyldenløves gate 23

Vi minner om at alle saksdokumenter til og fra kommunen i utgangspunktet er offentlige. Det innebærer at andre kan få innsyn i din klage og kommunens svar.

Forfatter: Miljørettet helsevern
Publisert: 13.03.2015 12:31
Sist endret: 13.08.2019 10:39

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?