Gå til hovedinnhold

For mediene

Kristiansand kommunes administrasjon har Internett-sidene her på kristiansand.kommune.no som viktig kanal for kommunikasjon både med innbyggere, næringsliv og mediene.

Strategi

Politisk og administrativ ledelse i Kristiansand kommune holder til i Rådhuskvartalet i Kristiansand sentrum. Foto: Svein Tybakken

Kristiansand kommunes kommunikasjonsstrategi bygger blant annet på satsingsområder i kommuneplanen. Kristiansand kommune har mål knyttet til «Samskaping som drivkraft», «Kompetanse for verdiskaping», «Deltakelse og tilhørighet» og «Byvekst med kvalitet». Strategiske grep for deltakelse og tilhørighet peker på vesentligheten av tilgjengelig informasjon, tilrettelegging for økt demokratisk deltakelse, bred innbyggermedvirking og muligheter til å ta informerte miljø- og klimavennlige valg. 

Kristiansand kommunes visjon er «En skapende by med ambisjoner». Visjonen peker fremover og skal samle og inspirere byen til felles utvikling og endring. Visjonen utfordrer kommunen til en forpliktende holdning overfor sine innbyggere og krever tydelig kommunikasjon både av tiltak og måloppnåelse. 

I medienes søkelys

Kristiansand kommune forvalter fellesskapets interesser og er samtidig største arbeidsplass på Sørlandet. Det er derfor selvfølgelig at vi er i medienes søkelys. Mediene vil sette dagsorden og deres henvendelser påvirker hverdagen for den kommunale organisasjonen. Kommunens ledere veiledes til å leve etter følgende holdning til mediene:

Kommunens ledere skal framstå som relevant kilde både som tjenesteleverandør og forvalter av innbyggernes hverdag. Våre fagansvarlige er unike kilder med spisskompetanse på mange samfunnsfelt. Både kommunens representanter og mediene har alt å vinne på å velge en positiv holdning til hverandre – til innbyggernes beste.

Kommunikasjonsansvar

Kommunikasjonsansvaret følger linjen i kommuneorganisasjonen. Kommunikasjon er et lederansvar og et ledelsesverktøy for å oppnå resultater i egen virksomhet. Prinsippet om delegasjon av myndighet tilsier at kommunikasjonsansvaret også følger saksansvaret. Saksbehandlere og fagansvarlige har derfor et ansvar for å sørge for viktige «nyheter» formidles på kommuneportalen og svarer når mediene tar kontakt.

Kommunikasjonsprinsipper

Åpenhet
I vår kommunikasjon med innbyggeren skal vi være åpne, tydelige og tilgjengelige

Medvirkning
Vi skal ta berørte innbyggere med på råd og involvere dem i utforming av politikk og tjenester

Nå alle
Vi skal sørge for at relevant informasjon når fram til alle berørte

Aktiv
Vi skal aktivt og i tide gi informasjon om rettigheter, plikter og muligheter

Helhet
Kommunikasjonen skal oppleves enhetlig og samordnet 

Administrativ ledelse

Her finner du kontaktinformasjon til rådmann og ledergruppe i "gamle" Kristiansand kommune (samt høyoppløslige bilder).

NYTT: Informasjon om ny administrativ og politisk ledelse for den nye kommunen Kristiansand finner du på nyekristiansand.no.

1. Rådmann Ragnar Evensen:      901 98 087 CV Foto(.jpg) e-post
2. Organisasjonsdirektør Eva Berglund Åsland: 906 73 396 CV Foto(.jpg) e-post
3. Teknisk direktør Terje Lilletvedt:    905 38 614 CV Foto(.jpg) e-post
4. Økonomidirektør Terje Fjellvang:   905 35 852 CV Foto(.jpg) e-post
5. Helse- og sosialdirektør Wenche P. Dehli: 952 93 926 CV Foto(.jpg) e-post
6. Kulturdirektør Stein Tore Sorthe:   415 08 561 CV Foto(.jpg) e-post
7. Konstituert oppvekstdirektør Svein Ove Ueland: 908 41 127 CV Foto(.jpg) e-post

Politisk ledelse

Her finner du kontaktinformasjon til politisk ledelse i Kristiansand kommune.

Ordfører Harald Furre Ordfører Harald Furre (H)
Tlf: 38 07 50 42 (kontor)
Mob: 982 81 890
Varaordfører Jørgen Kristiansen Varaordfører Jørgen Kristiansen (KrF)
Tlf: 38 07 50 44 (kontor)
Mob: 924 68 673

Høyoppløslige bilder

Ordfører Harald Furre og varaordfører Jørgen Kristiansen. Alle bildene er i JPEG-format. (Foto: Marte Krogstad/Kristiansand kommune). 

 

Ordfører Harald Furre

foto 3MB

Ordfører Harald Furre

foto 3MB

Furre og Kristiansen

foto 4MB

Furre og Kristiansen

foto 2MB

Varaordfører Jørgen Kristiansen

foto 1MB

Varaordfører Jørgen Kristiansen

foto 1MB

Furre og Kristiansen

foto 4MB

Furre og Kristiansen

foto 6MB

Ordfører Harald Furre

foto 5MB

Ordfører Harald Furre

foto 6MB

Varaordfører Jørgen Kristiansen

foto 3MB

Varaordfører Jørgen Kristiansen

foto 3MB

Ordfører Harald Furre

foto 10MB

Ordfører Harald Furre

foto 7MB

   

 

Byvåpen

Kristiansands byvåpen

Kristiansands byvåpen er en videreføring av byens segl som ble innført av kong Christian IV to år etter at han grunnla byen i 1641. Seglets hovedelementer med treet, løven på hellebard og kongens/byens valgspråk er beholdt. Regler om bruk av Kristiansands byvåpen i ikke-kommunalt øyemed er vedtatt av Kristiansand formannskap den 23. august 1989.

Forklaring av Kristiansands byvåpen
Byvåpenet består av flere elementer som har en spesiell symbolsk betydning.

Treet: Byen er grunnlagt på en furumo.
Løven: Kristus eller "Løven av Juda". Løven er tatt fra Norges riksvåpen.
Øksen/hellebarden: Vold, makt. Når løven holder øksen med alle fire labber, betyr det at han (Kristus) har kontroll - behersker vold, makt.
En lukket kongekrone: Byen er grunnlagt av en konge. Andre byers våpen har en tagget kongekrone.

 

Kommunelogo

Kristiansand kommunes logo
Kristiansand kommune bruker byvåpenet samt teksten «Kristiansand kommune» plassert på en mørkeblå fane som logo for den kommunale organisasjonen. Kommunelogoen brukes derfor på all korrespondanse fra kommunens administrasjon. Kristiansand kommunes logo er hovedelementet i kommunens grafiske profil, som skal prege og identifisere all vår kommunikasjon. På ordføreres brevpapir og/eller invitasjoner o.l. figurerer byvåpenet alene.

Kommunens profilfonter er Scala (i logo) og Scala Sans (øvrig tekst). Det er ikke tillatt å forandre de ulike elementenes innbyrdes forhold eller grafiske form.

Kristiansand kommunes profilmanual  er en ekstern nettside for samarbeidspartnere og grafiske byråer. Profilmanualen inneholder veiledning i bruk av kommunens profil samt alt av nedlastbart materiell.

 

Forfatter: Svein Tybakken
Publisert: 05.03.2015 17:43
Sist endret: 25.10.2019 13:21

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?