For ansatte

Her er nyttige lenker for ansatte i kommunen.

E-post og intranett for ansatte

WebMail og intranett
Tilgang til e-post (webmail) og intranett for alle ansatte, og til mobilt kontor (hjemmekontor).
Merk at denne kun gir tilgang til artikler på intranett. Det vil si at lenker til fagsystemer, sak-/arkiv, medieovervåkning med flere ikke vil fungere. Du kan heller ikke endre passord via denne løsningen

Mobilkontor
Pålogging (innlogging) - mobilkontorløsning (kun ansatte som har mobilkontor)

Mobilkontor - HS
Pålogging (innlogging) - mobilkontor for HS applikasjoner

Ressursstyring og turnus på web for HS-ansatte

Ressursstyring (turnus) på web for ansatte i HS-sektoren
Pålogging med brukernavn og passord kreves. Visma Enterprise.

For informasjon om årsplan, se http://intranett/arsplan

Veiledning ved sykefravær

Skjema og informasjon til ansatte og ledere ved sykefravær.

Forfatter: Hilde Fjukstad
Publisert: 23.02.2015 14:10
Sist endret: 26.10.2016 10:51