Gå til hovedinnhold

Utredningsgruppa

I januar 2015 ble det satt ned ei utredningsgruppe med representanter fra Knutepunkt-kommunene. Oppdraget var å utrede ulike alternativer for ny kommunestruktur og hvilke konsekvenser dette vil få for ulike områder.

Utredningsgruppa leverte sin innstilling til rådmannsutvalget i Knutepunkt Sørlandet sommeren 2015.

Gruppa skulle ikke komme med forslag om hvordan kommunekartet skal se ut. Hovedmålet for utredningen var å gi et godt beslutningsgrunnlag for valg av fremtidig kommunestruktur for kommunene i Kristiansandsregionen.

Disse var med i utredningsgruppa i Knutepunkt Sørlandet:

John Ånon Jonassen (Knutepunkt Sørlandet)
Anders Andersen (Songdalen)
Britt Ragnhild Berg (Lillesand)
Torkjell Tofte (Søgne)
Finn Aasmund Hobbesland (Kristiansand)
Halvor Nes (Birkenes)
Egil Mølland (Iveland)
Aslak Wegge (Vennesla)
Are Herdlevær (LO-K) og Torgeir Hortemo Hareland (Unio) er de ansattes representanter.

Informasjonssider hos Knutepunkt Sørlandet

Daglig leder i Knutepunkt Sørlandet, Kristian Råmunddal, ledet arbeidet. Grete Sjøholt (Kristiansand) var knyttet til gruppa som ressursperson.
Styret i Knutepunkt Sørlandet var styringsgruppe for prosjektet, mens rådmannsutvalget utgjorde prosjektgruppa. 

Forfatter: Jon Sverre Karterud
Publisert: 08.04.2015 08:32
Sist endret: 05.11.2015 13:36

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?