Gå til hovedinnhold

Bearbeidet statistikk

Statistikkportalen er delt i to bolker: en del der det legges vekt på brukerens valgmuligheter, kobling til kart, grafisk fremstilling, dynamiske funksjoner. Den andre kan vi kalle bearbeidet statistikk, der det legges mer vekt på verbal fremstilling og ferdig utformede tabeller og diagrammer. Grunnen til at denne todeling er funksjonell, er at for noen problemstillinger er det vesentlig med dynamiske funksjoner, dvs. egne valg av variable, inndelinger, diagramutfoming etc. For andre problemstillinger kan mange valgmuligheter øke avstanden mellom bruker og budskap. Det blir da funksjonelt med en mer spisset verbal fremstilling, samt en ferdig definert tallmessig fremstilling der budskapet kommer raskt og klart frem. Det er for øvrig den samme todeling SSB bruker i sin web.

Forfatter: Per Gunnar Uberg
Publisert: 02.12.2015 11:26
Sist endret: 07.01.2016 14:05

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?