Gå til hovedinnhold

Innsyn og offentlig journal

På denne siden finner du lenker til offentlig journal, ulike arkiver som eiendomssaker, historisk byggesaksarkiv og planer som er tilgjengelige for offentligheten. Både publikum og mediene kan søke selv i kildene eller be om å få tilsendt det de er interessert i og har krav på.

Offentlig journal

Offentlig journal og bestilling av dokumenter

Offentlig journalJournalen inneholder opplysninger flere år tilbake. Den gir oversikt over kommunens inn- og utgående korrespondanse og interne notater sendt via sak-/arkivsystemet. Korrespondanse i varslingssaker og klientsaker i helse- og sosialsektoren og oppvekstsektoren framgår ikke av den offentlige journalen.

Den offentlige journalen for nye Kristiansand ligger også her.

Selvbetjening

Innsynsløsningene Politisk agenda og Eiendomssaker inneholder hele dokumenter  slik at du slipper å bestille. Se lenke og mer info om de to løsningene under.

Offentlig journal

Politisk Agenda

Du finner oversikt over politiske møter og møtereferater (protokoller) på

Politisk Agenda

Politisk Agenda for nye Kristiansand

Bystyremøter på nett-TV

Bystyremøter på nett-TV (direkte og i opptak)

Bystyremøter på nett-TV fra oktober 2019

Eiendomssaker

Her kan du få innsyn i dokumenter fra kommunens digitale arkiv for ulike typer eiendomssaker. Du kan også se status på framdrift og geografisk informasjon.

Eiendomssaker

  • byggesaker
  • delesaker
  • plansaker
  • oppmålingssaker
  • vann-og avløpssaker

Du kan søke på:

  • adresse
  • gårdsnummer/bruksnummer (gnr./bnr., for eksempel 150/1044.)
  • saksnummer

Dokumenter som inneholder opplysninger som er unntatt fra offentlighet eller ikke skal publiseres på internett er ikke tilgjengelige. Innsyn i disse dokumentene kan du be om via offentlige journal.

Enkelte opplysninger kan være beskyttet av åndsverksloven eller andre immaterielle rettigheter i forhold til videre bruk.

Kommunens eiendomsarkiv har vært digitalt siden 2004. Du vil få treff på søk tilbake til 1999, men det vil i liten grad foreligger dokumenter med filer i disse. Gjelder søket en byggesak kan du søke i historisk byggesaker som dekker årene 1893 til 2003.

Finner du ikke det du leter etter tar du kontakt med dokumentsenteret på tlf 38 07 53 99 eller send e-post

Historiske byggesaker (1893-2003)

Byggesaksarkivet er digitalisert og åpent for innsyn.

Historiske byggesaksarkiv

Dokumenter som inneholder opplysninger som er unntatt fra offentlighet eller ikke skal publiseres på internett er markert med hengelås og ikke tilgjengelige.

Du kan søke på

  • adresse eller
  • gårdsnummer/bruksnummer (gnr/bnr.)

Dersom du ikke finner ønsket eiendom er det ikke byggesak på denne. Dersom søket gjelder et rekkehus, garasje i rekke eller en større utbygging, vil byggesaken i en del tilfeller være registrert på en av enhetene.

Det er viktig å merke seg at enkelte opplysninger kan være beskyttet av åndsverksloven eller andre immaterielle rettigheter i forhold til videre bruk.

Finner du ikke det du leter etter tar du kontakt med dokumentsenteret på tlf 38 07 53 99 eller send e-post.

Inntil videre fungerer innsynsløsningen best via pc. Ved bruk av mobile enheter kommer dansk versjon opp. Leverandøren jobber med problemstillingen.

Reguleringsplaner

Her finner du gjeldende reguleringsplaner og reguleringsplaner under arbeid.

Reguleringsplaner

Gravearbeider

Til en hver tid foregår det gravearbeid rundt omkring i byen, i regi av kommunen. Her kan du se hvor det foregår gravearbeider nå.

Gravearbeider

Kart

Oversikt over kommunens ulike kart finner du her.

Kart

Raskt svar

Kommunen skal behandle krav om innsyn så raskt som mulig. Det betyr vanligvis samme dag eller innen én til tre arbeidsdager. Det regnes som et avslag hvis vi ikke har svart innen fem arbeidsdager fra vi fikk kravet.

Hvis kravet om innsyn blir avslått skal vi vise til riktig bestemmelse for avslaget, og opplyse om klageadgang og klagefrist.

Fylkesmannen er klageinstans, men klagen skal sendes til kommunen. Klagen skal avgjøres så fort som mulig. I tilknytning til klagebehandlingen kan Fylkesmannen også bestemme at dokumentet skal gjøres kjent helt eller delvis etter regelen om merinnsyn.

Viktig for demokratiet

Åpenhet og innsyn øker innbyggernes engasjement for lokaldemokratiet, og gir mulighet til å kontrollere og påvirke kommunens virksomhet.

Alle har rett til å kreve innsyn i offentlige dokumenter, journaler og lignende registre. Du har likevel bare krav på innsyn i databaser hvis informasjonen kan søkes opp på en enkel måte. Et dokument finnes ikke bare på papir. Informasjon på for eksempel e-post og SMS kan være et dokument i lovens forstand. 

Meroffentlighet

Kommunens dokumenter er offentlige, hvis det ikke er gjort unntak som er hjemlet i lov. Men selv om et dokument kan unntas fra offentlighet, vil kommunen vurdere om dokumentet, eller deler av dokumentet, likevel skal være offentlig.

Lover og regler

Innsynsretten reguleres av offentleglova.
Justisdepartementet har også laget en egen rettleder til offentleglova.
Publisering av offentlig journal reguleres av offentlegforskrifta.

Andre relevante lover og regler som regulerer innsyn og saksbehandling av innsynskrav:

Forvaltningsloven
Forvaltningslovforskriften
Arkivlova
Arkivforskrifta
Personopplysningsloven
Personopplysningsforskriften

Lurer du på noe?

Ta gjerne kontakt hvis du lurer på noe eller har behov for hjelp:

Kristiansand kommune
Dokumentsenteret
Postboks 417, Lundsiden
4604 Kristiansand
E-post

 

Forfatter: Jon Sverre Karterud
Publisert: 25.02.2015 13:12
Sist endret: 17.10.2019 10:03

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?