Gå til hovedinnhold

Gründere og etablerere

Innovasjon og entreprenørskap er en forutsetning for å skape nye arbeidsplasser, vekst og utvikling i næringslivet. Kristiansandsregionen skal være blant Norges mest innovative, og kommunen arbeider med å bygge og synliggjøre entreprenørskapskultur, og stimulere til bedriftsetableringer gjennom en rekke initiativer.

Tilbud i Kristiansand

Et av tilbudene i Kristiansand er gründerhuset CoWorx som er et møtested for gründere og andre som er interessert i innovasjon, entreprenørskap, utvikling og nettverk. Foto: coworx.no

Etablerersenter Vest-Agder (EVA-senteret) er kommunens førstelinjetjeneste som skal bistå alle som planlegger, eller er i ferd med å etablere egen virksomhet. EVA-senteret tilbyr nyttige kurs og skal gi etablerere en god start. Innføringskurs, økonomikurs samt markedsføring og markedsplan er noe av det som står i kurskalenderen,  i tillegg tilbyr de individuell rådgivning. De har også samlet mye nyttig informasjon for etablerere i fire steg. De har lang erfaring med oppstart av virksomheter, og det meste av tjenestene tilbys kostnadsfritt for gründer. 

Innoventus Sør er et regionalt innovasjonsselskap og inkubator. De jobber med gründere, etablert næringsliv, offentlige aktører og forskningsaktører for å skape bærekraftige løsninger for fremtiden. Innoventus Sør bidrar til kommersialisering av nyskapende ideer, gjennom blant annet inkubatorprogram som bistår gründere med å realisere sin idé i trygge rammer. De hjelper med å lage forretningsplan, møte markedet, kommersialisere ideen og gjøre bedriften levedyktig. Innoventus Sør gir tilgang til kompetanse og nettverk som kan være nyttig for gründere. I tillegg forvalter Innoventus Sør investeringsselskapet Coventure som tilfører innovative forretningsideer kapital i tidlig fase.

CoWorx er et uavhengig gründerhus, av gründere for gründere. Det fungerer som et samlingssted for gründere og oppstartsbedrifter og tilbyr fleksible kontorplasser, gründerfellesskap, og tilgang til faglige og sosiale arrangementer. Huset åpent mars 2016, og har i løpet av kort tid blitt et arbeidssted og samlingssted for byens gründere. CoWorx har sentral beliggenhet i Markensgate, og det er alltid noen der som blir glad for besøk.

Connect Sørlandet kan bistå med å kvalitetssikre forretningsideer, tilbyr mentorordninger, gjennomfører workshops og gir tilgang til partnere og investorer. For de yngre spirene har Ungt Entreprenørskap en rekke tilbud for å utvikle kreativitet, skaperglede og tro på seg selv. Kommunen bidrar også i prosjektgruppa for Gründeruka Agder som finner sted i november.

I tillegg har Innovasjon Norge en rekke tjenester og programmer for gründere og for bedriftsutvikling, og de er til stede på mange arenaer i hele Agder.

Kristiansandsandsregionen og Vest-Agder ligger på landstoppen i antall nyregistrerte selskaper, noe som viser at det er vilje og evne til å starte for seg selv. Det er bred spredning i bransjer bedriftene starter opp i, noe som er med å bidra til et variert og spennende næringsliv i regionen.

Finansiering

Ved siden av kurs, veiledning og rådgivningstjenester finnes det en rekke finansieringsmuligheter for bedrifter i oppstartsfasen. De kan deles i tilskuddsordninger og investeringsmuligheter. Statlige tilskudd er kanalisert gjennom Innovasjon Norge. Bedrifter i en oppstartsfase kan søke om etablerertilskudd som er et tilbud til gründerbedrifter med vekstambisjoner og har en forretningsidé som representerer noe vesentlig nytt i markedet. Connect Sørlandet trener gründere for å bli klare for investor og har tilgang til investornettverk og fremmer møter mellom gründer og investorer.

Forskningsrådet er også representert i Agder og finansierer alt fra prosjekter og nettverkstiltak og infrastruktur. Søkerne er forskningsinstitusjoner eller bedrifter med forskningsprosjekter. I tillegg skal detRegionale forskningsfond styrke forskning for regional innovasjon og utvikling og mobilisere til økt FoU-innsats. Sørlandets Kompetansefond gir tilskudd til kompetansehevende prosjekter hos offentlige eller private forsknings- og utdanningsinstitusjoner og offentlige og private virksomheter. I tillegg har Altinn en oversikt over tilskudd til oppstart av bedrifter, og regionalforvaltning har oversikt over andre tilskuddsordninger.

Næringsarealer

Det er en rekke næringsarealer tilgjengelige i Kristiansand. De ulike rådgivningstjenestene kan også veilede angående muligheter for kontorplasser. Kristiansand kommunes næringsarealer og næringsbygg forvaltes av Kristiansand Næringsselskap AS (KNAS). KNAS tilbyr etablerte og nye virksomheter klargjorte næringsarealer i Kristiansand og regionen.

Forfatter: Tina N Abrahamsen
Publisert: 21.06.2016 14:18
Sist endret: 02.01.2017 13:49

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?