Skjenkebevilling enkeltanledning

Skjenkebevilling enkeltanledning, skjenkebevilgning enkeltanledning, sjenkebevilling enkeltanledning, lukket arrangement, skjenkebevilling selskap, skjenkebevilling fest, åpent arrangement,

Skjenkebevilling for åpent arrangement (Enkelt anledning)

Når trenger du skjenkebevilling for et åpent arrangement?

Skal du ha et arrangement som er åpent for publikum, i lokaler uten skjenkebevilling eller utendørs på et avgrenset område, må du søke om skjenkebevilling for arrangementet.

Hvilke krav må du oppfylle?

  • Du må oppgi en person som skal være ansvarlig for skjenkingen. Skjenkeansvarlig må være over 20 år.
  • Hvis det blir skjenkekontroll under arrangementet, må du kunne vise kvittering for betalt bevillingsgebyr.
  • Du må levere omsetningsoppgave elektronisk senest 14 dager etter arrangementet.

Hva koster det?

Gebyrsatsen er for tiden kr 410 pr søknad.

Hvordan søke?

Du må søke senest 14 dager før arrangementet. Ved større arrangementer må du søke ennå tidligere.

Denne søknaden må søkes via våre elektroniske søknadsskjemaer.

Vedlegg som må følge søknad om skjenkebevilling for åpent arrangement

  • I søknaden må du beskrive type arrangement, vakthold, hvordan arrangementet er tenkt gjennomført og hvor mange besøkende du regner med å ha.
  • Dersom arrangementet skal holdes utendørs må du legge ved grunneiers tillatelse, tegning eller skisse over arrangementsområdet.

Søknadskjema -  Skjenkebevilling for åpent arrangement 

Hvor lang tid tar det å få svar?

Behandlingstiden er vanligvis 14 dager fra søknaden er mottatt. Ved større arrangementer kan behandlingstiden bli lengre. Kristiansand kommune sender alltid ut svar straks saken er ferdigbehandlet. Du får svar på epost hvis du har oppgitt epostadresse. Hvis ikke får du svar pr. brev.

Skjenkebevilling for lukket arrangement (Enkelt anledning)

Når trenger du skjenkebevilling for et lukket arrangement?

Skjenkebevilling er nødvendig dersom du leier lokaler, tar betalt for alkohol eller dersom lokalet arrangementet skal holdes i kun har en serveringsbevilling.

Hvis du skal servere alkohol i et lukket selskap som for eksempel bryllup, jubileum eller interne arrangementer i firmaer, må du søke om skjenkebevilling for et lukket arrangement. Alle gjester eller deltakere må være invitert og ha meldt seg på i forkant. Selskapet kan ikke være åpent for utenforstående, det vil si at gjestene ikke kan være invitert via annonser, plakater eller sosiale medier. I slike tilfeller må du søke om skjenkebevilling for et åpent arrangement.

I noen tilfeller trenger du ikke bevilling.

Hvilke krav må du oppfylle?

  • Den som sender inn søknaden er automatisk kontaktperson, og må være fylt 18 år. Du kan oppgi andre personer som skal være bevillingssøker og skjenkeansvarlig.
  • Bevillingssøker må være fylt 20 år.
  • Du må oppgi en person som skal være ansvarlig for skjenkingen. Skjenkeansvarlig må være fylt 20 år.

Hva koster det?

Gebyrsatsen er for tiden kr 410 pr søknad.

Hvordan søke?

Du må søke senest 14 dager før arrangementet. Dette for at vi skal ha muligheten til å foreta de undersøkelsene som vi skal i forhold til våre samarbeidsparter.

Søk om skjenkebevilling "Enkelt anledning" her

Bevilling

Besøksadresse:

Rådhusgata 18
4611 Kristiansand

Telefon: 38 07 50 00

Kontaktperson: Kim Henrik Gronert

Telefon: 38 24 33 53

Kontaktperson: Marianne Guttormsen

Telefon: 38 24 33 55

Kontaktperson: Liv Karin Aaneland

Telefon: 38 24 33 58

Forfatter: Iren Moløkken
Publisert: 17.03.2015 11:19
Sist endret: 20.03.2015 09:14