Gå til hovedinnhold

Regelverk for serverings-, salgs- og skjenkesteder

Alle som har fått en bevilling er ansvarlig for å sette seg inn i og følge regelverket. Dette er det viktigste du må vite for god drift:

Alkoholloven

Formålet med loven er i størst mulig utstrekning å begrense de samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk kan innebære. Loven skal også fremme næringspolitiske formål, som forutsigbarhet, lojal konkurranse, samt å bekjempe kriminalitetsutviklingen i deler av bransjen.

Alkoholforskriften

Alkoholforskriften er gitt i medhold av alkoholloven. Forskriften inneholder sentrale regler i forhold til utøvelsen av salgs- eller skjenkebevillingen: På enkelte områder utdyper og presiserer forskriften enkelte bestemmelser i alkoholloven.

Serveringsloven

Formålet med loven er å sikre forsvarlig drift av serveringssteder. Loven skal, gjennom å ivareta serveringsnæringens, de ansattes og samfunnets behov for klare og forutsigbare rammebetingelser, bidra til å gi kommunene et mer anvendelig og praktiserbart verktøy for å bekjempe kriminalitetsutviklingen i enkelte deler av serveringsbransjen samt motvirke illojal konkurranse.

Bokføringsforskriften

Forskriften skal sikre god dokumentasjon av all omsetning i serveringsvirksomheter i restaurantbransjen, og bidra til at all omsetning og uttak bokføres, beskattes og avgiftsberegnes korrekt.

Internkontroll etter alkoholloven - for salgs- og skjenkesteder

Alle salgs- og skjenkesteder skal ha rutiner for internkontroll. Dette handler om å kontrollere og dokumentere at bestemmelsene i lovverket blir overholdt på en systematisk måte.

Lokale tilpasninger i Kristiansand kommune:

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Kristiansand kommune

Rusmiddelpolitisk handlingsplan (som er under revidering) omtaler Kristiansand kommunes rusmiddelpolitikk, herunder alkoholpolitikken. Denne politikken har tre hovedmål:

  • Redusere antall barn og unge som får sin oppvekst preget av voksnes risikofylte alkoholbruk
  • Redusere rusatferd som utsetter andre for risiko og skade
  • Redusere helseskade

Retningslinjer for salgs- og skjenkebevillinger i Kristiansand kommune

Forskrift om skjenketider for øl, vin og brennevin, Kristiansand kommune, Vest-Agder

Forskrift om skjenketid for brennevin til sluttende selskaper, Kristiansand kommune, Vest-Agder

Salgstider for alkohol i butikk

 

Forfatter: Iren Moløkken
Publisert: 18.03.2015 09:10
Sist endret: 06.09.2018 14:25

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?