Gebyr - omsetningsavgift

Alle som har salgs- eller skjenkebevilling skal hvert år betale gebyr til kommunen. Gebyret beregnes på grunnlag av forventet omsatt mengde alkohol.

Omsetningsoppgave

Omsetningsoppgaven for alkohol skal returneres til bevillingskontoret innen 1. mars og undertegnes av revisor/regnskapsfører.

Omsetningsoppgave (elektronisk skjema)

Dersom omsetningsoppgaven ikke sendes innen fristen kan det føre til prikker.

Minstegebyr

Minstegebyret for å inneha en salgsbevilling er 1630 kroner per år, mens  minstegebyret for skjenkebevilling er 5100 kroner per år. Gebyr for engangsbevilling er 460 kroner. Minstegebyrene er fastsatt i paragraf 6-2 i forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk.

Faktura

Faktura på bevillingsgebyret sendes til bevillingshaver. I fakturaen foretas samtidig en avregning for året før, basert på de kvantum som revisor har bekreftet.

Forfatter: Iren Moløkken
Publisert: 17.03.2015 13:30
Sist endret: 31.01.2018 14:32