Gå til hovedinnhold

Møt sykepleieren

– Jeg opplever det som meningsfullt å få lov til å jobbe med noe som engasjerer og inspirerer meg. Jeg treffer mange flotte ungdommer og pårørende som gjør at jeg gleder meg til å komme på jobb hver dag, sier psykiatrisk sykepleier Annette Løite.

Annette Løite

Psykiatrisk sykepleier i ungdomsteamet Annette Løite. Foto: Svein TybakkenAnnette Løite er psykiatrisk sykepleier i ungdomstjenesten. Hun opplever arbeidet som engasjerende og meningsfullt, og gleder seg hver dag til å gå på jobb. Hun har hatt denne jobben i ett år, men har jobbet i Kristiansand kommune siden 2009.

Hva er dine arbeidsoppgaver?

Mine arbeidsoppgaver er blant annet å koordinere og tilrettelegge tjenester til ungdom mellom 16-25 år. Som psykiatrisk sykepleier tilbyr jeg støttesamtaler og psykoedukasjon - som baserer seg på å lære ungdom mest mulig om sin egen sykdom. Sammen leter vi etter ungdommenes ressurser og finner måter å bruke de på. Dette gjør ungdommene bedre rustet til selv å ta kontroll over lidelsen sin. Jeg kartlegger behov og har fokus på tverrfaglig samarbeid.

Hvilke prosjekter jobber du med?

For tiden holder jeg på med en videreutdanning i sensorimotorisk psykoterapi, som er en kroppsorientert behandlingsmetode. Metoden er mye brukt i traumebehandling. 

I tillegg får ungdommene tilbud om NADA- akupunktur, en type øreakupunktur som har en positiv innvirkning på angst, uro og søvnproblematikk. NADA står for National Acupuncture Detoxification Association. Målet er å se om kombinasjonen av samtale og akupunktur gir raskere bedring enn kun støttesamtaler. For de ungdommene som ikke er i stand til å uttrykke seg godt verbalt er dette også en mulighet for å etablere kontakt uten at de «må» snakke.

Jeg bruker kor (klient- og resultatstyrt terapi) som et kartleggingsverktøy for best mulig grad av brukermedvirkning i jobben. Dette gir mulighet for å se om jobben vi gjør er nyttig eller bør endres.  

Hvorfor søkte du jobb i ungdomstjenesten?

I ungdomstjenesten har jeg et større faglig og sosialt arbeidsmiljø enn jeg hadde tidligere. Jeg får brukt min kompetanse, og jeg lærer nye ting av mine dyktige kollegaer. 

Hva gjør jobben meningsfull?

Jeg opplever det som meningsfullt å få lov til å jobbe med noe som engasjerer og inspirerer meg. Jeg treffer mange flotte ungdommer og pårørende som gjør at jeg gleder meg til å komme på jobb hver dag. 

Hva er det beste med jobben din?

Det beste med jobben er at ingen dager er like. Det er et godt arbeidsmiljø, og det legges til rette for faglig utvikling. Jobben gir stor grad av variasjon og utfordringer.

Forfatter: Bjørn Amundsen
Publisert: 18.02.2015 09:59
Sist endret: 30.03.2015 13:51

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?