Gå til hovedinnhold

Møt skatteinnkreveren

– Samfunnet er et stort spleiselag og det er vår oppgave å sørge for at alle bidrar, sier saksbehandler på innkreving hos Kemneren i Kristiansand og Birkenes, Elisabeth Hesjedal.

Elisabeth Hesjedal

Elisabeth Hesjedal har i oppgave å sørge for at bedrifter betaler sine skatter og avgifter.Hun har tidligere jobbet mange år hos skattefogden i Vest-Agder, som i dag er en del av skatteetaten, før hun søkte seg til kemnerkontoret i Kristiansand kommune.

Hva er dine arbeidsoppgaver?

– Jeg jobber primært med innfordring av skatter og avgifter opp mot næringslivet. Vår oppgave er å sørge for at bedrifter betaler inn skatter og avgifter til fastsatte frister. Dersom de ikke gjør det, må vi ta i bruk sanksjoner som for eksempel konkursbegjæringer. Jeg er ofte i Tingretten og jobber mye med konkurssaker.

Jeg utfører også enkle kontroller på lønnsområdet, der vi blant annet kontrollerer om arbeidsgivere bruker skattetrekkskontoen i tråd med lovverket. Vi har et overordnet mål om å kontrollere fem prosent av alle arbeidsgivere i løpet av ett år. De aller fleste av kontrollene våre blir gjort av «Interkommunal arbeidsgiverkontroll» som holder til i Grimstad, men vi utfører også noen enkle kontroller internt på kemnerkontoret.

Hver vår og høst holder vi kurs med Skatt Sør for nyetablerte virksomheter slik at de får informasjon om hva som kreves og forventes av de som ønsker å drive egen næring.

Hvorfor søkte du jobb i Kristiansand kommune?

– Jeg har vært ansatt i Skatteetaten i mange år. Da Skatteetaten i 2008 var gjennom en stor omorganisering, dukket denne stillingen opp. Jeg var kjent med arbeidsoppgavene de hadde på Kemnerkontoret og kjente en del av de som jobbet her. Ikke minst visste jeg at Kristiansand kommune var er en fin arbeidsplass.

Hva gjør jobben din meningsfull?

– Jeg synes at vi hos Kemneren gjør en viktig jobb for det samfunnet vi lever i. For at vi skal kunne opprettholde den velferden vi har så er det viktig at kemneren bidrar til å sikre innbetalinger av skatter og avgifter. Det kan til tider være en tøff jobb, men er samtidig veldig viktig.

Hva er det beste med jobben?

– At jeg har en fantastisk arbeidsplass med mange hyggelige kolleger. Jeg gleder meg hver dag til å gå på jobb.

Jeg får også møte mange forskjellige mennesker, og jeg liker å samarbeide med andre offentlige etater om felles mål.

Forfatter: Cecilie Hovde
Publisert: 18.02.2015 12:26
Sist endret: 30.03.2015 13:02

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?