Gå til hovedinnhold

Møt økonomirådgiveren

– Å utnytte og forvalte ressursene på best mulig måte til gode for byens innbyggere er en oppgave som føles svært meningsfull, og som jeg tar på høyeste alvor, sier økonomirådgiver Øyvind Stenvik Andersen.

Øyvind Stenvik Andersen

Økonomirådgiver Øyvind Stenvik Andersen. Foto: Svein TybakkenHva er dine arbeidsoppgaver?

Min stilling er todelt. Dels er jeg økonomiansvarlig for kultursektoren og dels jobber jeg med eierskapssaker og oppfølging av selskaper som kommunen har eierposisjoner i. 

Jobben for kultursektoren er å gi støtte, opplæring og følge opp økonomien til sektorens forskjellige enheter, samt å rapportere til politisk myndighet. Å være med på utarbeidelse av budsjett og handlingsprogram i sektoren på overordnet nivå hører også inn her. 

I den delen av jobben som har å gjøre med eierskapssaker er det et mangfold av oppgaver – alt fra å lage eierskapsmeldinger og eierstrategier for de ulike selskapene til å behandle ulike ad-hoc saker som dukker opp. Å lage en eierstrategi går blant annet ut på å si hva vi vil med disse selskapene og forsøke å legge føringer på hvordan vi kan påvirke retningen selskapet tar. Vår oppgave er å gi råd og føringer om hvordan selskapene kan ivareta sine formål på en best mulig måte. 

Hvilke prosjekter jobber du med?

I det siste har ferdigstillelse av rådmannens forslag til handlingsprogram vært i fokus. Handlingsprogrammet skal presenteres og legges frem for bystyret i slutten av oktober. I tillegg er jeg saksbehandler for saken om salg av 49 % av aksjene i KinoSør AS. Saken skal til politisk behandling på samme møte som budsjettfremleggelsen. Jeg har også ansvaret for utdeling av tilskudd til tros- og livssynssamfunn, som jeg for tiden holder på å gjøre beregninger på før tilskuddene utbetales. Jeg har en mangfoldig jobb som «toucher» innom mange ulike oppgaver! 

Hvorfor søkte du jobb i økonomienheten?  

Min første jobb som nyutdannet - med mastergrad i økonomi med spesialisering i finans og økonomisk styring fra Universitetet i Agder - var i Trainee Sør. Her får man mulighet til å prøve seg på tre ulike arbeidsplasser over en periode på 18 måneder. En av plasseringene var i Kristiansand kommune. Etter endt traineeopphold i 2010 fikk jeg først fast jobb i Vest-Agder fylkeskommune, før kommunen lyste ut en stilling med en del av de samme arbeidsoppgavene jeg hadde her som trainee. Jeg søkte, var heldig - og fikk jobben. 

Det faglig spennende innholdet og mulighet til å arbeide sammen med mange dyktige fagfolk som jeg hadde fått en smakebit av som trainee var sterke årsaker til at jeg søkte. Det er også et svært godt arbeidsmiljø her.  

Hva gjør jobben meningsfull?

Å være med på å skrive politiske saker og utforme materiell som kan være grunnlag for viktige beslutninger avgjørelser, altså muligheten til å påvirke, er meningsfullt. Jeg føler jeg produserer noe som er samfunnsnyttig, og noe som kan være med på å utgjøre en forskjell i hverdagen. Det å utnytte og forvalte de ressursene vi har i kommunen på best mulig måte til gode for byens innbyggere er også en oppgave som føles svært meningsfull og som jeg tar på høyeste alvor. 

Hva er det beste med jobben din?

Noe av det jeg liker best ved å jobbe i kommunen, er at arbeidsoppgavene er varierte. Jeg jobber ikke bare med tall, men skriver også bystyresaker og jobber med andre ulike oppgaver og eierskapssaker. I tillegg inneholder jobben en stor grad av fleksibilitet og selvstendighet slik at jeg har mulighet til å være med å påvirke og legge opp min egen arbeidsdag. Ellers er hyggelige og dyktige kollegaer en helt avgjørende faktor for god trivsel og muligheten til å prestere på topp på jobb, så det verdsetter jeg høyt.

Forfatter: Lars Erik
Publisert: 12.02.2015 12:01
Sist endret: 30.03.2015 14:06

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?