Gå til hovedinnhold

Møt miljørådgiveren

– I denne jobben får jeg brukt min faglige kompetanse, det jeg er utdannet for. Jeg synes det er en spennende, variert og meningsfull jobb, sier miljørådgiver Alena Bohackova

Alena Bohackova

Alena Bohackova. Foto: Svein TybakkenAlena Bohackova (31) fra Tsjekkia flyttet til Norge og Bergen i 2006. Fra 2007 til 2008 bodde hun på Svalbard og kom til Kristiansand i 2009.

Hun er sivilingeniør innen miljøfag, med studier fra Tsjekkia, Tyskland, Bergen og på Svalbard. Hennes første jobb i Kristiansand var en gartnerstilling i Dyreparken. Alena har vært trainee i Trainee Sør og deltar nå i SEEMA lederutviklingsprogram. Som miljørådgiver i Kristiansand kommunes by- og samfunnsenhet gir hun faglige råd og veiledning i miljøspørsmål. 

Hva er dine arbeidsoppgaver?

– Arbeidsoppgavene mine nå er veldig varierte. Jeg er saksbehandler etter forurensingsloven og naturmangfoldloven og har ansvar for å se til at lover og forskrifter følges opp. Jeg jobber mye med oppfølging av forsøplings- og forurensningssaker og er saksbehandler for utslippstillatelser for avløp fra mindre avløpsanlegg. Jeg er også rådgiver internt og eksternt på planer og tiltak - og veileder: jeg gir miljøinformasjon til innbyggerne og til virksomheter.

Ellers går jeg på tilsyn, tar vannprøver, utarbeider og følger opp vedtatte miljøplaner

Jeg deltar i Forurensningsgruppa og har ansvar for ledelse av Fjordgruppa. 

Hvilke prosjekter jobber du med nå?

– Mye av tiden bruker jeg på forurensningssaker og utslippstillatelser. Ellers har Miljødirektoratet mye fokus på vannmiljø og luftforurensning, så det er noe jeg jobber mye med nå. Jeg kan også nevne et fellesprosjekt med nabokommunene hvor vi jobber med revisjon av lokal forskrift for utslipp fra mindre avløpsanlegg. 

Hvorfor søkte du jobb i Kristiansand kommune

– Jeg begynte i kommunen som trainee i 2010 og fikk da et godt inntrykk av kommunen som arbeidsplass. Siden mars 2012 har jeg jobbet som miljørådgiver By­ og samfunnsenheten.  

I denne jobben får jeg brukt min faglige kompetanse, det jeg er utdannet for. Jeg synes det er en spennende, variert og meningsfull jobb. Ikke minst er det et bra faglig felleskap - med dyktige og hyggelige medarbeidere. 

Hva gjør jobben din meningsfull?

– Jeg synes det er meningsfullt at jeg kan bidra til positiv miljøutvikling i kommunen jeg selv bor i. Jeg er stolt av Kristiansands omdømme som miljøby og vil gjerne bidra til at mange andre kommuner ser Kristiansand som sitt forbilde. Det er spennende å løse små og store miljøutfordringer og jeg få glede av det å se resultatene av arbeidet. Det er meningsfullt å bidra til å løse innbyggernes spørsmål på miljøsiden.

Jeg jobber med krevende og varierte oppgaver som gir meg mulighet å utvikle meg hele tiden. 

Hva er det beste med jobben?

– Det er spennende å jobbe med krevende problemstillinger, man lærer mye nytt hver dag. Jeg har en variert arbeidsdag, med mange ulike prosjekter og saker. Jeg liker det fagmiljøet som jeg er en del av - liker å jobbe i team med de andre rådgiverne i enheten og på tvers av enhetene. Felles prosjekter med nabokommunene er også spennende.

Det er et godt arbeidsmiljø her. Hyggelige kolleger og meningsfull jobb gjør at jeg gleder meg til jobben hver eneste dag. Det legges til rette for faglig utvikling samtidig som jeg har frihet og fleksibilitet til selv å styre mye av arbeidsdagen. Arbeidsplassen tilrettelegger godt for småbarnsforeldre. Dessuten er Rådhuset en flott arbeidsplass full av hyggelige mennesker!

Til slutt må jeg si at dyktige og engasjerte kolleger; mulighet å bygge bredt nettverk i faglig sterkt miljø er veldig positivt.

Forfatter: Bjørn Amundsen
Publisert: 12.02.2015 11:58
Sist endret: 30.03.2015 13:13

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?