Gå til hovedinnhold

Møt arealplanleggeren

– Jeg er opptatt av å skape gode boområder der folk trives og har de tilbudene de trenger, sier arealplanlegger i plan- og bygningsetaten, Kathrine Hesthag.

Kathrine Hesthag

Arealplanlegger Kathrine Hesthag er opptatt av å skape gode boområder for kommunens innbyggere.

For ett år siden gikk hun ut fra Universitetet for miljø- og biovitenskap på Ås med en mastergrad i arealplanlegging. I Kristiansand kommune fant hun det tverrfaglige miljøet og de utviklingsmulighetene hun var på jakt etter.

Hva er dine arbeidsoppgaver?

– Jeg er saksbehandler og min sentrale oppgave er å behandle private reguleringsplaner. En reguleringsplan er et kart med tilhørende bestemmelser, og viser hva som er lov å bygge, som for eksempel boliger, skole eller industri. Reguleringsplanen kan også sikre verneinteresser, parker og turveier. Når vi behandler saker forholder vi oss primært til plan- og bygningsloven. Kommuneplanen er også et viktig verktøy, som gir retningslinjer og bestemmelser for arealbruk i kommunen.

Jeg har møter med utbyggere og andre interessenter som ønsker å lage en reguleringsplan. I tillegg jobber jeg tverrfaglig og har jevnlige møter med andre i kommunen. I noen planer må man for eksempel gjøre avklaringer med representanter fra oppvekstsektoren om det er nok barnehage- og skoleplasser, før man kan bygge boligene. Andre ganger kan det være utfordringer i planområdet knyttet til hvor veien bør bygges, og da må ingeniørvesenet komme med sitt råd til hva som er den beste løsningen. 

I hver sak må jeg samle innspill fra aktuelle interessenter, samtidig som jeg jobber tett med andre planleggere. Reguleringsforslaget blir sammen med våre vurderinger sendt til politikerne som til slutt avgjør om planforslaget skal vedtas.

Hvilke prosjekter jobber du med nå?

Jeg jobber blant annet med et boligprosjekt på Håmoen på Mosby. Det er på et tidlig stadium der det skal bygges cirka 50 boliger. Det er et ubebygd område som ligger sentralt på Mosby og grenser til Mosby skole. Jeg synes dette prosjektet er ekstra spennende fordi jeg får følge det helt fra starten. Her må vi ta hensyn til blant annet infrastruktur, lekeplasser og avgrensning til eksisterende skole.

Hvorfor søkte du jobb i Kristiansand kommune?

– Jeg var interessert i å jobbe på et sted som hadde et større nettverk der jeg kunne samarbeide med andre planleggere og jobbe tverrfaglig. Siden det er så mange med ulik kompetanse her får jeg både muligheten til å lære av andre og andre kan lære av meg.

Hva gjør jobben din meningsfull?

– Det at jeg bidrar til å påvirke utviklingen i kommunen jeg selv bor i. Jeg er opptatt av hvordan miljøet rundt meg former seg og det er spennende å få ta del i den utformingen. Jeg gleder meg til å se resultatene av prosjektene jeg har behandlet – se at det kommer boliger, lekeplasser og infrastruktur som tas i bruk av mennesker.

Hva er det beste med jobben?

– At jeg har varierte arbeidsdager der hver enkelt plansak er forskjellig, samtidig har jeg stor frihet og kan styre mye av min arbeidsdag. Jeg liker det fagmiljøet som jeg er en del av. Det er en utfordrende hverdag og jeg lærer stadig noe nytt.

Forfatter: Cecilie Hovde
Publisert: 18.02.2015 12:29
Sist endret: 30.03.2015 13:27

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?