Gå til hovedinnhold

– Avgjørende for mitt karrierevalg

Øyvind Stenvik Andersen (29) har mastergrad i økonomi med spesialisering i finans og økonomisk styring fra Universitetet i Agder.

Fra trainee til fast ansatt

Øyvind Stenvik Andersen søkte jobb i økonomienheten i Kristiansand kommune etter endt traineeopphold.Etter endt traineeopphold i Kristiansand kommune i 2010 fikk han først fast jobb i Vest-Agder fylkeskommune, før det ble en ledig stilling i Kristiansand kommune.

– Da kommunen lyste ut en stilling med en del av de samme arbeidsoppgavene jeg hadde som trainee, kunne jeg ikke la den sjansen gå fra meg.

Han søkte og fikk jobben. I to år har han nå hatt ansvar for oppfølging av økonomien til enhetene i kultursektoren og for å lage eierskapsstrategier for kommunale foretak og aksjeselskap. 

Jobber ikke bare med tall

– Noe av det jeg liker best ved å jobbe i kommunen, er at arbeidsoppgavene er varierte. Jeg jobber ikke bare med tall, men skriver også bystyresaker og jobber med eierskapssaker, forklarer den engasjerte sørlendingen.

For øyeblikket jobber han med saksutredninger knyttet til flere av kommunens eierposisjoner. Deriblant med å lage nye eierstrategier for Kristiansand Kino, og for Avfall Sør der det er nedsatt en arbeidsgruppe med representanter fra alle eierkommunene.

– Å lage en eierstrategi går blant annet ut på å si hva vi vil med disse selskapene og forsøke å legge føringer på hvordan vi kan påvirke retningen selskapet tar. Vår oppgave er å gi råd og føringer om hvordan selskapene kan ivareta sine formål på en best mulig måte, forklarer Andersen.

En god start på arbeidslivet

På Trainee Sør kom Andersen direkte inn i på øverste nivå i bedriftene han var utplassert i, og fikk dermed ta del i viktige økonomiske prosesser.

– Første utplassering var på Sørlandet sykehus der jeg blant annet fikk ansvar for å samordne økonomien til alle investeringsprosjekter og systematisere ønsker over hvilke prosjekter som skulle bli prioritert i neste års investeringsbudsjett.

I tillegg fikk jeg ansvar for å følge opp økonomien til de pågående investeringsprosjektene. Det synes jeg var veldig gøy, sier Andersen.

Andre perioden hadde han på Universitetet i Agder, der han i tre av de totalt seks månedene tok over jobben til en ansatt.

– Jeg fulgte en ansatt i tre uker før han begynte i ny jobb, og deretter tok jeg over jobben hans som controller/økonomirådgiver ved Fakultet for teknologi og realfag i cirka tre måneder. Da måtte jeg finne ut mye selv, og det lærte jeg mye av. Mine to siste måneder hadde jeg i økonomiavdelingen der jeg fikk et bredere innblikk i universitetets virksomhetsområde, samt hvordan økonomien styres på et universitet, sier 29-åringen.

Sin tredje utplassering hadde han i Kristiansand kommune, der han raskt fikk mye ansvar.

– Like etter at jeg begynte som trainee skrev jeg en bystyresak om eierskapsstrategien til Kristiansand Næringsselskap. Jeg synes det var veldig positivt at jeg fikk ansvar og utfordringer med én gang, forklarer Andersen.

Ønsket seg til privat sektor

I Trainee Sør får du muligheten til å prøve deg i både privat og offentlig sektor. Som ferdig utdannet økonomistudent for fire år siden tenkte Andersen som de fleste av sine medstudenter at han ville jobbe i et privat selskap. Men omstendighetene ville det annerledes.

– På grunn av finanskrisen som brøt ut i 2008, var det flere private virksomheter som var tilbakeholdne med å ta inn traineer, så for min del ble det kun offentlige virksomheter. I første omgang var jeg skuffet over at jeg ikke fikk en privat virksomhet på siste utplassering, men i ettertid ser jeg at det ikke kunne blitt bedre. I Kristiansand kommune fikk jeg både brukt kompetansen min og lært mye om både kommunen og meg selv. Uten traineeoppholdet ville jeg nok ikke vært der jeg er i dag.

Kunne du tenkt deg å jobbe i Kristiansand kommune i fremtiden?

– Ja, jeg trives godt og ser for meg flere år til i jobben som økonomirådgiver i Kristiansand kommune, avslutter den unge økonomen.

Møt økonomirådgiveren

Forfatter: Cecilie Hovde
Publisert: 30.03.2015 10:42
Sist endret: 30.03.2015 11:27

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?