Gå til hovedinnhold

Møt barnevernkuratoren

I sammenheng med studiene hadde Sonja Merethe Moy praksis i sped- og småbarnsteamet i barneverntjenesten i Kristiansand kommune. Dette ga henne en positiv opplevelse av måten de minste barna ble sett og fulgt i kommunen. Sped- og småbarnsteamet hadde en høy faglig kompetanse med fokus på å få frem de miste barnas stemme, tidlig intervensjon og tett oppfølging, noe som gjorde det til et svært meningsfullt arbeid. I 2013 fikk hun jobb som sosialkurator nettopp i denne avdelingen. Sonja er utdannet sosionom og er nå under videreutdanning i sped- og småbarns psykiske helse.

Hva er dine arbeidsoppgaver?

Sonja Merethe Moy Foto: Svein Tybakken– Kort fortalt handler arbeidsoppgavene om å gjennomføre undersøkelser og oppfølging av tiltak i henhold til lov om barneverntjenester. Det er et stort fokus på tidlig innsats, og det å kunne veilede og styrke familier som har behov for det på er tidlig stadiet. Noen familier samarbeider vi med fra graviditeten. Dette gjør at vi har mulighet til å bli kjent med familien før barnet blir født og i samarbeid med familien finne passende hjelpetiltak.

Hvilke prosjekter jobber du med?

– Jeg har ikke noen egne prosjekter, men alle som jobber med sped- og småbarn i barneverntjenesten for kristiansandsregionen inngår i et prosjekt som har fokus på kompetanseheving, tidlig innsats, samt å styrke samarbeidet med de andre instansene som jobber med sped- og småbarn. Dette for å gi best mulig hjelp til barnet og deres familier.

Hvorfor søkte du jobb i Kristiansand kommune?

– Etter praksisperioden, hvor jeg fikk et innblikk i hvordan det ble jobbet, det høye faglige nivået og det sterke engasjementet hos medarbeiderne, var jeg ikke i tvil om at dette var en bra arbeidsplass. Det har også vist seg å stemme.

Hva gjør jobben din meningsfull?

– Det å komme inn tidlig i familier som har behov for oppfølging, og se den positive endringen de kan gjøre sammen. Det å være med å heve fokus på de minste barna som lever i en utfordrende familiesituasjon, samt bidra til positiv endring er selvsagt svært meningsfullt.

Hva er det beste med jobben?

– Det beste med jobben er kontakten med familiene jeg jobber med, og sammen få til en positiv utvikling til barnas beste. Og selvsagt det å være en del av et godt fagmiljø med flotte, dyktige kolleger.

Forfatter: Bjørn Amundsen
Publisert: 19.09.2016 13:14
Sist endret: 19.09.2016 15:29

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?