Gå til hovedinnhold

Ledige lærerstillinger

Kristiansand kommune har 4 separate utlysninger for lærerstillinger skoleåret 2019/2020. Disse er:

  1. Fellesutlysning for lærerstillinger grunnskolene 1. – 7. trinn
  2. Fellesutlysning for lærerstillinger grunnskolene 8. – 10. trinn
  3. Lærerstillinger Krossen kompetanseskole og Hellemyr skole avdeling Toppen
  4. Lærerstillinger Mottaksskolen og Kongsgård skolesenter

Søknadsfrist er 3. mars 2019

Grunnskolen i Kristiansand omfatter undervisning av barn i grunnskolealder, voksenopplæring og minoritetsspråklige. Det er 34 vanlige grunnskoler og skoler med særlig kompetanse for hørselshemmede, autister, store kommunikasjonsvansker og bevegelseshemninger.

Alle skoler og barnehager i Kristiansand er med i en stor læringsmiljøsatsing. Målet er økt læring, økt trivsel og redusert mobbing. Satsingen skjer gjennom systematisk arbeid med «FLiK-prosjektet» (Forskningsbasert Læringsmiljøutvikling i Kristiansand). Det forutsettes at alle ansatte identifiserer seg med mål og strategier i denne satsingen.

Vi søker etter dyktige lærere som samlet skal dekke alle fag på barne- og ungdomstrinnet, spesialundervisning og undervisning av minoritetsspråklige.

Kompetansebehovet ved skolene vil variere fra år til år. Alle skolene har delegert tilsettingsmyndighet.

Fra 1. august 2019 er det ledig:

  1. Et antall ordinære stillinger.
  2. Et antall vikariater avhengig av antallet permisjoner.

Oversikt over skolene, kontaktinformasjon med mer finner du her

Søknader til de to førstnevnte utlysningene anses som kommunedekkende. De som ønsker å søke seg til bestemte skoler, må føre det opp i søknaden i prioritert rekkefølge. Spørsmål vedrørende ledig stilling og informasjon om bestemte skoler rettes til den enkelte skoles rektor.

Søknad kan bare mottas/sendes elektronisk. Klikk ”Søk på stillingen” i annonsen. Lærere som er tilsatt i vikariater i grunnskolen i Kristiansand i inneværende skoleår, må søke på nytt, hvis de er interessert i fortsatt tilsetting.

Det må gå fram av søknaden om den gjelder:

  • vikariat/ordinær stilling
  • hel stilling/timelærerstilling (oppgi stillingsstørrelse i %)

Det kreves godkjent undervisningskompetanse for tilsetting som lærer i grunnskolen.

Menn oppfordres til å søke.
Telefonnummer privat og til arbeidssted må oppgis.
Referanser må føres opp. De vil bli kontaktet hvis tilsetting blir vurdert.

Forfatter: Terje Byholt
Publisert: 03.02.2017 01:00
Sist endret: 01.02.2019 08:00

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?