Gå til hovedinnhold

Ledige lærerstillinger

Kristiansand kommune har 4 separate utlysninger for lærerstillinger skoleåret 2018/2019. Disse er:

  1. Fellesutlysning for lærerstillinger grunnskolene 1. – 7. trinn
  2. Fellesutlysning for lærerstillinger grunnskolene 8. – 10. trinn
  3. Lærerstillinger Krossen kompetanseskole
  4. Lærerstillinger Mottaksskolen og Kongsgård skolesenter

 Søknadsfrist er 2. mars.

Grunnskolen i Kristiansand omfatter undervisning av barn i grunnskolealder, voksenopplæring og minoritetsspråklige. Det er 34 vanlige grunnskoler og skoler med særlig kompetanse for hørselshemmede, autister, store kommunikasjonsvansker og bevegelseshemninger.

Alle skoler og barnehager i Kristiansand er med i en stor læringsmiljøsatsing. Målet er økt læring, økt trivsel og redusert mobbing. Satsingen skjer gjennom systematisk arbeid med «FLiK-prosjektet» (Forskningsbasert Læringsmiljøutvikling i Kristiansand). Det forutsettes at alle ansatte identifiserer seg med mål og strategier i denne satsingen.

Vi søker etter dyktige lærere som samlet skal dekke alle fag på barne- og ungdomstrinnet, spesialundervisning og undervisning av minoritetsspråklige.

Kompetansebehovet ved skolene vil variere fra år til år. Alle skolene har delegert tilsettingsmyndighet.

Fra 1. august 2018 er det ledig:

  1. Et antall ordinære stillinger.
  2. Et antall vikariater avhengig av antallet permisjoner.

 

Skolens navn                        Trinn            Sted                                  Telefon

Flekkerøy                              1-7                Flekkerøy                          38 12 72 20

Lindebøskauen                      8-10              Flekkerøy                          38 00 74 80

Fiskå                                      8-10              Vågsbygd                          38 00 20 60

Møvig                                    8-10              Vågsbygd                          38 06 43 00

Sjøstrand                               1-7                Vågsbygd                          38 00 41 50

Voiebyen skole                      1-7                Vågsbygd                          95 04 84 50

Vågsbygd                              1-7                Vågsbygd                          38 01 89 50

Slettheia                                1-7                Vågsbygd                          38 00 23 30

Øvre Slettheia                       1-4                Vågsbygd                          38 10 79 90

Karuss                                   1-10              Vågsbygd                          38 06 45 00

Grim                                      8-10              Grim                                  38 07 48 40

Hellemyr m/Toppen              1-10              Hellemyr                           38 01 98 00

Karl Johans Minne                1-7                Tinnheia                            38 00 23 80

Solholmen                             1-7                Grim                                  38 00 41 70

Tordenskjoldsgate                 1-7                Sentrum                            38 00 60 50

Krossen
(Kompetanse- og nærskole)        1-10        Grim                                  38 12 10 00

Mosby                                   1-7                Mosby                               38 06 61 80

Torridal                                  1-10              Torridal                              48 06 66 00

Fagerholt                               1-7                Fagerholt                           38 00 41 90

Justvik                                   1-7                Justvik                               38 11 13 00

Lovisenlund                           1-7                Lund                                  38 10 79 60

Oddemarka                           8-10              Lund                                  38 14 44 20

Wilds Minne                           1-7                Lund                                  38 14 84 60

Presteheia                             1-7                Gimlekollen                       38 12 75 75

Havlimyra                              8-10              Justnes                              38 07 95 30

Dvergsnes                             1-7                Randesund                        48 01 69 39

Kringsjå                                 1-7                Randesund                        38 00 60 60

Haumyrheia                          8-10              Randesund                        38 05 86 60

Strømme                               1-7                Randesund                        38 00 62 00

Vardåsen                               1-7                Randesund                        38 17 97 20

Hånes                                    1-7                Randesund                        41 53 59 59

Vigvoll                                    8-10              Randesund                        38 14 63 50

Ve                                          1-10              Tveit                                  38 06 42 00

Holte                                      8-10              Randesund                        38 10 79 00

 

Alle søknader anses som kommunedekkende. De som ønsker å søke seg til bestemte skoler, må føre det opp i søknaden i prioritert rekkefølge. Spørsmål vedrørende ledig stilling og informasjon om bestemte skoler rettes til den enkelte skoles rektor.

Søknad kan bare mottas/sendes elektronisk. Klikk ”Søk på stillingen” i annonsen. Lærere som er tilsatt i vikariater i grunnskolen i Kristiansand i inneværende skoleår, må søke på nytt, hvis de er interessert i fortsatt tilsetting.

Det må gå fram av søknaden om den gjelder:

  • vikariat/ordinær stilling
  • hel stilling/timelærerstilling (oppgi stillingsstørrelse i %)

Det kreves godkjent undervisningskompetanse for tilsetting som lærer i grunnskolen.

Menn oppfordres til å søke.
Telefonnummer privat og til arbeidssted må oppgis.
Referanser må føres opp. De vil bli kontaktet hvis tilsetting blir vurdert.

Lønn og tilsettingsvilkår er i samsvar med lov, forskrifter og regulativ. Det er pliktig medlemskap i Statens Pensjonskasse. Ved tiltredelse må tuberkulinstatus dokumenteres. Tilsetting forutsetter framlegging av gyldig politiattest. Kopier av vitnemål og attester leveres ved et eventuelt intervju.

Utlysningen gjelder allestillinger ved disse skolene som måtte bli ledige fram til 30. juni 2018. Stillinger som blir ledige etter den datoen, blir lyst ut enkeltvis.

I perioden stillingene er utlyst vil det være mulig å registrere søknaden på en PC i kommunens servicetorv, Rådhusgata 16, Kristiansand.

Forfatter: Terje Byholt
Publisert: 03.02.2017 01:00
Sist endret: 10.01.2019 12:18

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?