Jobb i kommunen

Kristiansand kommune er Sørlandets største arbeidsgiver med mer enn 6000 ansatte. Oppgavene er mange og allsidige, og vi trenger dyktige ledere og medarbeidere innen mange forskjellige yrkesretninger.

Søk på stilling

Alle våre stillinger utlyses på Webcruiter, og alle jobbsøknader må dermed leveres via Webcruiter. Åpne jobbsøknader besvares ikke. Ønsker du å søke jobb i Kristiansand kommune må du registrere deg, og søke via Webcruiter.

Information in english.
All of our career positions are advertised on Webcruiter, and all job applications must therefore be delivered through Webcruiter. Open applications are not answered. If you wish to apply for a job at the municipality of Kristiansand, you must register and apply through Webcruiter.

Kristiansand kommune vil gjerne kapre de beste hodene og deltar på jobbmesser. Her fra Universitetet i Agder.

Du kan registrere cv'en din og søke elektronisk på ledige stillinger her/apply here:

Oversikt over ledige stillinger 

Møt våre medarbeidere

Få et innblikk i hvordan det er å jobbe i kommunen gjennom våre medarbeidere.

Hva trenger vi?

Kommunen har til enhver tid behov for dyktige medarbeidere innen mange yrker. Det kan være:

 • sykepleiere, helsearbeidere og assistenter
 • lærere, barnehagelærere og assistenter
 • rengjøringspersonell
 • ingeniører og sivilingeniører
 • ledere på ulike nivåer
 • fagarbeidere innenfor ulike fag
 • administrative stillinger 

Hva kan vi tilby deg som ansatt?

 • Du får bruke dine evner og  faglige kunnskaper
 • Din leder uttrykker tillit  til deg og du får tilbakemelding på jobben du utfører
 • Du har innflytelse og kontroll over egen arbeidssituasjon
 • Du bidrar med egne meninger før beslutninger tas
 • Du har anledning til å skaffe deg informasjon som er viktig for å kunne arbeide selvstendig
 • Du får god støtte og veiledning fra lederen din
 • Du kjenner verdiene og målene som gjelder på arbeidsplassen din
 • Om du blir sykemeldt, får du god og tett oppfølging av lederen din
 • Det tas hensyn til din hjemme- og livssituasjon
 • Som medarbeider opplever du å ha de samme mulighetene uavhengig av livsfase, kjønn, etnisk tilhørighet eller funksjonshemming
Aktiviteter og bedriftsidrett

Vi ønsker oss aktive medarbeidere og aktivitetsutvalget jobber for å motivere de ansatte til å delta på fysiske aktiviteter. Sammen med bedriftsidrettslaget og Folkehelse Kristiansand tilbyr de et bredt spekter av aktiviteter.

Du kan velge mellom curling, dans, fotball, fjellturer, golf, håndball, løpegruppe, skyting, spinning, stavgang, volleyball og yoga. Du får også rabatt på flere av treningssentrene i Kristiansand.

Bedriftsidrettslaget har ei fjellturgruppe som arrangerer turer vår og høst. På høsten arrangeres det ballturnering, hvor arbeidsplassene konkurrerer om heder og ære.

Muskelterapi

Kommunen tilbyr muskelterapi til redusert pris til sine ansatte. Muskelterapi og massasje er først og fremst forebyggende, og gir avspenning i nakke og rygg. Men dersom du har plager, lover terapeutene å ta i skikkelig for å kna opp ømme og stive muskler.

Bedriftskunstforening

Er du interessert i kunst? Da frister det kanskje å bli medlem i Kristiansand kommunale bedriftskunstforening. De kjøper hvert år inn kunstverk, som henges opp i kommunens lokaler. Kunstverkene fordeles til medlemmene ved en årlig trekning, og som medlem er du garantert gevinst hvert tredje år.

Forsikringer

Kommunen har gode forsikringsordninger for sine ansatte.

 • Gruppelivsforsikring
 • Yrkesskadeforsikring
 • Frivillig fritidsulykkeforsikring
 • Tjenestereiseforsikring
Pensjon

Som ansatt i kommunen er du medlem i Kristiansand kommunale pensjonskasse (KKP). Lærerne og sykepleierne har sine egne pensjonskasser, henholdsvis Statens pensjonskasse og KLP.

Tjenestepensjon fra pensjonskassene, kombinert med folketrygd, gir deg en av Norges beste pensjonsordninger.

 • alderspensjon
 • avtalefestet pensjon (AFP)
 • uførepensjon

Du kan også søke om gunstige lån til egen bolig eller fritidsbolig.

Trainee

Hvert halvår er det utplassert to traineer i Kristiansand kommune gjennom traineeordningen Trainee Sør.

Øyvind Stenvik Andersen, økonomirådgiver, og Lukas Georg Wedemeyer, internasjonal rådgiver, var begge traineer i Kristiansand kommune før de fikk fast jobb i kommunen.

Trainee Sør er et regionalt traineeprogram basert på et helt unikt nettverksamarbeid mellom 35 virksomheter på Sørlandet. Hvert år ansettes ca. 12-14 nyutdannede kandidater som får arbeidserfaring fra flere virksomheter på Sørlandet.

Kristiansand kommune var med å starte Trainee Sør i 2005, og har siden den gang hatt over 35 traineer. Kommunen er også én av to organisasjoner som er fast representert i styret, samt medlem av komiteen som velger ut kandidatene.

Lærlingeplass

Kommunen har også rundt 80 lærlingeplasser innen ulike fag. Som lærling får du god oppfølging av dyktige veiledere.

Lærling i kommunen

Følg oss på LinkedIn

LinkedIn

Forfatter: Hilde Fjukstad
Publisert: 30.01.2015 15:14
Sist endret: 19.02.2018 14:00