Sterkere sammen - Kristiansand mot 2030

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Hvordan skal vi ha det i den nye kommunen?

Kommuneplanen er kommunens viktigste overordnede plan og handler om hva vi skal satse på de neste 1012 årene.

Søgne, Songdalen og Kristiansand har vedtatt å starte opp arbeidet med å utarbeide kommuneplanen for nye Kristiansand fram mot 2030. Planen skal utarbeides i to faser:

  • Samfunnsdelen med overordnet arealstrategi utarbeides innen sommeren 2020
  • Arealdelen utarbeides deretter i tråd med føringer i samfunnsdelen

 

Formål

Arbeidet med samfunnsdelen av kommuneplanen «Sterkere sammen» er i gang. 

Formålet er å lage kommuneplanens samfunnsdel som en tydelig, overordnet og strategisk plan for utvikling av nye Kristiansand. Kommuneplanen skal tuftes på FNs bærekraftsmål og bygge på gjeldende planer i de tre kommunene.  

Fellesnemnda har vedtatt et arbeidsopplegg for planarbeidet som er beskrevet i vedtatt planprogram.

Planprogrammet beskriver kommunens utfordringer, formålet med planen, hvilke tema som skal behandles og hvordan arbeidet kan påvirkes. Følgende tema vil stå sentralt i arbeidet:

  • En fremtidsrettet og god kommune å bo, vokse opp og bli eldre i
  • Regional drivkraft, nasjonalt ledende og internasjonalt orientert kommune
  • Forsterke byens og hele kommunes attraktivitet og tiltrekningskraft
  • Byutvikling med kvalitet og økt klima- og miljøinnsats
  • Styrke kommunens handlingskraft, omstilling, samhandling og dialog med innbyggerne
  • En kommune som fremmer likestilling og utjevner ulikheter i levekår

Det skal utarbeides en overordnet arealstrategi for den nye kommunen som en del av samfunnsdelen. Arealstrategien skal vise sammenhengen mellom mål i samfunnsdelen og arealpolitikken. Den skal gi en tydelig retning for kommunens fysiske utvikling i et langsiktig perspektiv og vil være førende for arbeidet med ny arealdel. 

 

Medvirkning og dialog i planarbeidet

På samme måte som bedrifter, må kommuner lage planer og strategier for en ønsket fremtid. Nå skal strategien for nye Kristiansand utarbeides, og kommunen trenger innspill fra innbyggerene. 

Medvirkning og utarbeidelse av selve planforslaget vil skje høsten 2019 og etter årsskiftet.  

Kommunen vil invitere til ulike dialogmøter og medvirkning om utforming av innholdet i planen. Det vil enten skje med direkte kontakt, annonsering eller via denne nettsiden eller andre plattformer.

Innbyggerne kan også bidra og komme med innspill ved å arrangere såkalt "gjestebud"

Åpne møter

5.11 inviterer vi sammen med Næringsforeningen i Kristiansandsregionen de unge arbeidstakerne til å komme med innspill på U40 - Vår fremtid - vår by

9.11 inviterer vi innbyggerne i ny kommune til  Seminar og paneldebatt om bærekraftsmålenes betydning i Kristiansand

Kontakt

Spørsmål kan rettes til

Planrådgiver: Grete Sjøholt, tlf. 982 87 902 

 

Forfatter: Kristin Wallem Timenes
Publisert: 09.04.2019 17:45