Kultur, frivillighet og innbyggerdialog

Her finner du mer informasjon om det administrative prosjektet kultur, frivillighet og innbyggerdialog. Prosjektperioden ble avviklet i juni 2019 og ansvaret for videre aktivitet er lagt til ny ledergruppe i den nye kommunen.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Påtroppende direktør

 

Torbjørn Urfjell (Foto: Virke)

 

Les mer om den kommende direktøren for kultur, frivillighet og innbyggerdialog

 

Ansvarlige under prosjektperioden

Administrative ledere:
Marianne Laukvik (Søgne), Gunn-Heidi Gabrielsen (Songdalen) og Stein Tore Sorthe (Kristiansand).

Tillitsvalgte:
Hovedtillitsvalgte Kirsti Sagen og Ingun T. Håland

Vernetjenesten:
Arild Osan

Prosjektleder:
Iren Moløkken
E-post: iren.molokken@kristiansand.kommune.no
Mobil: (+47) 907 01 838

Les mer om prosjektleder Iren Moløkken.

 

Her finner du oversikten over ny ledergruppe i den nye kommunen som er ansvarlig for å føre aktiviteten i prosjektene videre.

 

Arbeidet i prosjektperioden

Siden oppstarten av prosjektperioden i november 2017 har mange ansatte fra de tre kommunene bidratt i ulike delprosjekter. Kultur, frivillighet og innbyggerdialog har løpende prosesser, men har også sikret en rekke viktige saker. Blant annet har fellesnemnda vedtatt at det skal være innbyggertorg i kvadraturen, på Nodeland og på Tangvall, og det skal være et førende prinsipp at innbyggere skal få mest mulig like tjenester i hele den nye kommunen og at innbyggertorgene kan benyttes uavhengig av hvor du bor. Fellesnemnda har også vedtatt at innbyggertorgene skal utvikles videre til arena for samskaping og dialog med innbyggere, organisasjoner og andre lokale aktører.

Innenfor porteføljen har det vært arbeidet mye med harmonisering – av betalingssatser og retningslinjer for idrett og kultur, elevavgifter i kulturskolen, tilskuddsordninger m.m. Det har også vært mange kommunikasjonsprosjekter som ny samhandlingsplattform, ny kommuneportal og ny grafisk profil.

Nytt på organisasjonskartet er enheten for demokratiordninger som skal bidra til å styrke medvirkning. Denne enheten vil også ha ansvar for administrativ støtte til de lovpålagte rådene (seniorråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsråd).

Det blir også etablert ett kontaktpunkt for alle idrettshenvendelser i den nye kommunen kalt Idrettens serviceteam, der idrettens serviceteam står ansvarlig for all koordinering i kommunen slik at idretten ikke trenger forholde seg til andre enheter eller kontaktpunkter.

Prosjektperioden er nå avviklet, men ansvaret for videre aktivitet er lagt til ny ledergruppe i den nye kommunen.

Dersom noen har lyst å se nærmere på mandatene for de ulike delprosjektene/ leveransene er det bare å ta kontakt med prosjektleder.

 

Aktuelle nyhetssaker

Tidenes kulturseilas

Brenner for dialog med innbyggerne

Vil bygge et samfunn gjennom kultur og aktivitet

Urfjell innstilt som direktør for Kultur, frivillighet og innbyggerdialog i nye Kristiansand

Inspirerende kultursamling i Søgne

Kulturansatte forserte sammenslåingsprosessen

Forfatter: zt
Publisert: 09.10.2017 14:52