Miljø og byutvikling

Her finner du mer informasjon om det administrative prosjektet miljø og byutvikling. Prosjektperioden ble avviklet i juni 2019 og ansvaret for videre aktivitet er lagt til ny ledergruppe i den nye kommunen.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Påtroppende direktør

Ragnar Evensen

Les mer om den kommende direktøren for miljø og byutvikling


Ansvarlige under prosjektperioden

Administrative ledere:
Torkjell Tofte (Søgne), Stein Erik Wathne (Songdalen) og Terje Lilletvedt, styreleder (Kristiansand). 

Tillitsvalgte:
Hovedtillitsvalgte Pål Tjøm og Kay Christian Jørgensen

Prosjektleder:
Glenn O. Austegard
E-post: glenn.o.austegard@kristiansand.kommune.no
Mobil: (+47) 982 23 743

Les mer om prosjektleder Glenn O. Austegard.

 

Her finner du oversikten over ny ledergruppe i den nye kommunen som er ansvarlig for å føre aktiviteten i prosjektene videre.

 

Arbeidet i prosjektperioden

Siden desember 2017 har det administrative prosjektet miljø og byutvikling arbeidet med organisering av prosjektforslaget og lagt grunnlaget for kommunalområdet. Arbeidsgruppene har bestått av ansatte fra alle tre kommunene, sammen med hovedtillitsvalgt.

Arbeidsgruppene har arbeidet iherdig igjennom hele prosjektfasen og har funnet løsninger på store og små utfordringer underveis. 

Arbeidet med delprosjektet matrikkel har gått ut på at alle eiendommer i nye Kristiansand skal ha unike, entydige og riktige gårds- og bruksnummer, veinavn og veiadresser. Det er allerede gjort et stort stykke arbeid i dette delprosjektet, men noe arbeid gjenstår.

Arbeidet med gebyrer og forskrifter er gjennomarbeidet, men det må vedtas av nytt bystyre og ut på høring før det kan bli sluttført.

Ved organisering av miljø og byutvikling er det lagt vekt på en styrking av direktørens stab med en utbyggingssjef, en kvalitetssjef, og en prosjektsjef. Staben skal sørge for mer likhet og samordning mellom kommunalsjefområdene.

Det har vært gjort mye arbeid og kartlegging i forhold til lokalisering av enheter og innplassering av ansatte. Dette arbeidet ble avsluttet før sommeren 2019.

Dersom noen har lyst å se nærmere på mandatene for de ulike delprosjektene/ leveransene er det bare å ta kontakt med prosjektleder.

 

Aktuelle nyhetssaker

– Vi skal bli beste kommune å bo og leve i

Informasjonsturné med prosjektstyret i teknisk

Vil bevare «smådriftsfordeler» og skape engasjement

Forfatter: zt
Publisert: 09.10.2017 14:52