Oppvekst og læring

Her finner du mer informasjon om det administrative prosjektet oppvekst og læring. Prosjektperioden ble avviklet i juni 2019 og ansvaret for videre aktivitet er lagt til ny ledergruppe i den nye kommunen.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Påtropppende direktør

Kristin Eidet Robstad

Les mer om den kommende direktøren for oppvekst og læring.

 

Ansvarlige i prosjektperioden

Administrative ledere:

Jon Wergeland (Søgne), Kristin Robstad (Songdalen) og Svein Ove Ueland (Kristiansand).

Tillitsvalgte: 
Hovedtillitsvalgte Hildegunn Fardal og Kristian Espedal Larsen

Prosjektleder:
Rune Heggdal
E-post: rune.opstad.heggdal@kristiansand.kommune.no
Mobil: (+47) 930 48 039

 

Her finner du oversikten over ny ledergruppe i den nye kommunen som er ansvarlig for å føre aktiviteten i prosjektene videre.

 

Arbeidet i prosjektperioden

Siden oppstarten av prosjektet har fokuset vært på å videreutvikle tjenestene innenfor oppvekstfeltet til det beste for kommunens innbyggere. Det har vært et hovedmål å sikre alle innbyggerne i den nye kommunen skal oppleve samme kvalitet i tjenestene og ha de i samme tilbudene uavhengig av hvor de bor i kommunen.

Prosjekt Oppvekst og læring valgte en modell der to delprosjektledere i 100% stilling har jobbet sammen med prosjektleder for å sikre fremdrift og gode prosesser i de ulike delprosjektene. Prosjektet har totalt bestått av 7 større delprosjekter, og innenfor hvert delprosjekt har det vært jobbet med 3 - 6 oppdrag. Fagfolk og tillitsvalgte har i samarbeid gjort en formidabel jobb med å ferdigstille leveransene som nå er overlevert til ny linje. Brukerrepresentanter har også vært engasjert blant annet gjennom deltakelse i referansegrupper.

I prosjektet har det blant annet vært jobbet med harmonisering av tjenestetilbudet innen barnehage og skole, sammenslåing og organisering av voksenopplæringene, sammenslåing og organisering av PP-tjenestene og harmonisering av fagsystemene. I tillegg har arbeidet med å videreutvikling og nyetablering 5 Familiens hus vært både krevende og omfattende. En viktig del av prosjektarbeidet har også vært samhandling på tvers av kommunalområder, og Oppvekst og læring har hatt gode samarbeid med blant annet Helse og mestring og Kultur, Frivillighet og innbyggerdialog.

Dersom noen har lyst å se nærmere på mandatene for de ulike delprosjektene og sluttrapportene/leveransene er det bare å ta kontakt med prosjektleder.

 

Aktuelle nyhetsartikler

Brenner for barn og unge

Forfatter: Kristin Wallem Timenes
Publisert: 09.10.2017 14:52