Virksomhetsstyring, økonomi og eierskap

Her finner du mer informasjon om prosjektrådet, mandater for delprosjekt og prosjektforslag for virksomhetsstyring, økonomi og eierskap.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Virksomhetsstyring, økonomi og eierskap

Prosjekteier og prosjektrådleder:
Terje Fjellvang (Kristiansand)

Les mer om den kommende direktøren for virksomhetsstyring, økonomi og eierskap.

Administrative ledere: 
Arild Andresen (Songdalen)og Børre Andreassen (Søgne).

Tillitsvalgte: 
Hovedtillitsvalgte Åse Birkrem og Are Herdlevær.

Verneombud:

Tone B. Andersen. 

Prosjektleder:
Nina Hauge
E-post: nina.hauge@kristiansand.kommune.no
Mobil: (+47) 959 03 274

Les mer om prosjektleder Nina Hauge 

Prosjektforslag

Klikk her for å lese komplett prosjektforslag fra desember 2017

Godkjente delprosjekter

Klikk på delprosjektene for å se tilgjengelige mandater.

A3.1.1 Eierskap - aksjeselskap

A3.1.2 Eierskap, Samarbeid etter kommunelovens §§27 og 28 og IKS'er.

A3.2 Harmonisering av gebyr

A3.3 Ressursgruppe for kontoplangruppa

A3.4 Innkjøpsavtaler

A3.5 Pensjon

A3.6 Skyggebudsjett

A3.7 ERP-system

A3.7.1.1 Hovedbankavtale

A.7.2.1 Refusjon av utlegg

A3.9 Finansreglement

A3.11 Investeringsinstruks

A3.12 Internfakturering  

A3.14 Forsikringer 

A3.16 Helhetlig virksomhetsstyring

A3.16.1 Overordnet policy for helhetlig virksomhetsstyring

A3.16.2 Økonomireglement, rapportering og resultatoppfølging

A3.16.3 Budsjetteringssystem (Framsikt)

A3.16.4 Interkontroll (inkludert risikostyring)

A3.16.5 System for virksomhetsstyring (Corporater)

A3.16.6 Kvalitet (EQS)

A3.16.7 Kontinuerlig forbedring inkludert gevinstrealisering

Aktuelle nyhetssaker

Skal lose skuta gjennom økonomiske utfordringer

En unik mulighet til nye, digitale løsninger

Forfatter: Jon Sverre Karterud
Publisert: 10.10.2017 07:51