Virksomhetsstyring, økonomi og eierskap

Her finner du mer informasjon om det administrative prosjektet virksomhetsstyring, økonomi og eierskap. Prosjektperioden ble avviklet i juni 2019 og ansvaret for videre aktivitet er lagt til ny ledergruppe i den nye kommunen.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Påtroppende direktør


Terje Fjellvang (Kristiansand)

Les mer om den kommende direktøren for virksomhetsstyring, økonomi og eierskap.

 

Ansvarlige under prosjektperioden

Administrative ledere: 
Arild Andresen (Songdalen)og Børre Andreassen (Søgne).

Tillitsvalgte: 
Hovedtillitsvalgte Åse Birkrem og Are Herdlevær.

Verneombud:
Tone B. Andersen. 

Prosjektleder:
Nina Hauge
E-post: nina.hauge@kristiansand.kommune.no
Mobil: (+47) 959 03 274

Les mer om prosjektleder Nina Hauge 

Klikk her for å lese grunnlagsdokumentet

 

Her finner du oversikten over ny ledergruppe i den nye kommunen som er ansvarlig for å føre aktiviteten i prosjektene videre.

 

Arbeidet i prosjektperioden

Prosjektet startet opp i oktober 2017 og etter kartleggingsrunder i oppstarten har det vært jobbet innenfor ulike delprosjekt med stor innsats og mye engasjement. Sammen har vi funnet løsninger på mange utfordringer og selv om en del gjenstår så er det mange brikker som også har falt på plass.

Vi har til sammen hatt 13 delprosjekt i gang. Delprosjektene varierer i omfang og av disse er fem sluttført og avslutta.

Det er tatt flere viktige beslutninger underveis, blant annet så er Kristiansand kommunale pensjonskasse valgt som pensjonsleverandør for den nye kommunen og forskjellige IT-systemer er valgt og er under oppbygging.   

En stor og krevende jobb som pågår i samarbeid med Digitaliseringsprosjektet er å få konvertert ansatte fra de gamle lønnssystemene til det nye. Utarbeidelse av budsjettrammer for de nye kommunalområdene er basert på vedtatte økonomiplaner i de tre kommunene og er også et stort og krevende arbeid. Spesielt er dette vanskelig på områder som ikke er helt avklarte.

Det har vært et stort engasjement knytta til lokalisering. Innenfor dette kommunalområde er alt definert som såkalte stedsuavhengige tjenester. Alle enheter og ansatte fikk beskjed før sommeren 2019 hvor de skal arbeide og i hvilken avdeling.

Dersom noen har lyst å se nærmere på mandatene for de ulike delprosjektene/ leveransene er det bare å ta kontakt med prosjektleder.

 

Relaterte nyhetssaker

Skal lose skuta gjennom økonomiske utfordringer

En unik mulighet til nye, digitale løsninger

Forfatter: Jon Sverre Karterud
Publisert: 10.10.2017 07:51