Helse og mestring

Her finner du mer informasjon om prosjektråd, pågående og planlagte delprosjekter og prosjektforslag for helse og mestring.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Helse og mestring

Prosjekteier og prosjektrådleder:

Brede Skaalerud (Songdalen) 

Les mer om den kommende direktøren for helse og mestring: En lyttende leder og lagspiller

Administrative ledere:
Svein Resset (Søgne), Janne Brunborg (Kristiansand) og Viggo Hannås (NAV).

Tillitsvalgte:
Hovedtillitsvalgte Bente Uldal, Vibeke Prytz-Jensen og Paal Herman Seivaag (NAV).

Vernetjeneste:
Maigret Nilsen

Prosjektledere:
Elisabeth Engemyr 
E-post: elisabeth.engemyr@kristiansand.kommune.no
Mobil: (+47) 913 62 042

Bjarte Austvik
E-post: bjarte.austvik@songdalen.kommune.no
Mobil: (+47) 911 07 472

Prosjektforslag

Klikk her for å lese komplett prosjektforslag fra desember 2017(Helse, omsorg og forvaltning)

Klikk her for å lese komplett prosjektforslag fra desember 2017 (Helse, sosial, NAV og forebygging)

Godkjente delprosjekter

Klikk på prosjektene for å få opp mandater.

A8.1 Psykisk rusarbeid
A8.2 Asyl og flyktning
A8.3 NAV
A8.4 Habilitering - UH
A8.5 Helsefremming
A8.7 IKT - Helse og velferd Del I + II
A8.8 Utvikling og innovasjon
A7.3 Forvaltningsmodell
A7.4 Omsorgstjenester

 

Aktuelle nyhetssaker

En lyttende leder og lagspiller

Et samarbeidsprosjekt for ny kommune

Heidy Døsvik ansatt som prosjektleder/NAV-leder i nye Kristiansand

Lar brukerne komme på banen

Positive forventninger til nye Kristiansand kommune

Stort engasjement på informasjons- og innspillsmøte

Første fellessamling i helse og sosial

Forfatter: Jon Sverre Karterud
Publisert: 30.11.2017 14:54