Prosjekter

Mange prosjekter skal i sving under arbeidet med å forberede sammenslåingen.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


To hovedkategorier

Fellesnemnda har vedtatt at sammenslåingsprosessen skal organiseres som et program med flere administrative og politiske prosjekter. Prosjektene er inndelt i tre hovedkategorier:

 • politiske
 • administrative 

Prosjektene får hvert sitt mandat, og hvert prosjekt har en styringsgruppe og egen prosjektleder. Hvert av prosjektstyrene får følgende oppgave:

 • Sikre at prosjektet gjennomføres innenfor gitt mandat og at resultatmålene nås.
 • Sikre nødvendig personellressurser til prosjektgruppen.
 • Sette ned arbeidsgrupper, faggrupper eller referansegrupper ved behov.
 • Sikre god medvirkning fra tillitsvalgte.

Hvert prosjekt skal ledes av en prosjektleder i 60-100 prosent stilling.

Administrative prosjekter

Foreløpig er det kun de administrative prosjektene som er under etablering. De åtte prosjektstyrene består av administrative ledere fra alle tre kommuner og representanter for de tillitsvalgte. De to helseprosjektene har også representanter fra NAV.
Prosjektstyrene skal konstitueres i løpet av oktober 2017, og skal som første oppgave lage forslag til mandat for sitt prosjekt. Disse er med i prosjektstyrene.

Følgende sju administrative prosjekter skal startes i løpet av oktober 2017:

 1. Oppvekst og utdanning
 2. Helse, omsorg og forvaltning
 3. Helse, sosial, NAV og forebygging
 4. Teknisk, klima, miljø og eiendom
 5. Kultur, idrett og fritid
 6. Digitalisering
 7. Økonomi og eierskap
 8. Administrasjon og ledelse

Denne måten å dele inn arbeidet på, betyr ikke at organiseringen av tjenestene i den nye kommunen blir den samme. Dette er kun en tematisering av arbeidet med å lage forslag til organisatorisk modell for den nye kommunen.

Forfatter: Kristin Wallem Timenes
Publisert: 10.10.2017 12:43
Sist endret: 30.11.2017 15:04
/external/ssp/prod/scripts.js