Nærdemokrati og innbyggerinvolvering

Prosjektet nærdemokrati og innbyggerinvolvering består av ni politikere. Gruppen arbeider med å fremme forslag til nærdemokratiske ordninger og eventuelle utprøvinger av ad hoc-komitéer i nye Kristiansand. De skal også utarbeide forslag til metoder, arenaer og arbeidsformer som inviterer innbyggerne til å delta i å finne løsninger på utfordringer i lokalsamfunnet.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Fra venstre: Ida Grødum, Arild Birkenes, Grete Kvelland Skaara og Trond Henry Blattmann

Nærdemokrati og innbyggerinvolvering

Delprosjektet har nå avholdt fem dialogmøter i Tveit, Grim/Krossen, Vågsbygd, Songdalen og Søgne. Representanter fra ulike innbyggergrupper ble invitert for å komme med innspill om saker som engasjerer dem og metoder de ønsker å ha kontakt med kommunen. Prosjektet jobber nå med anbefalinger som vil være ferdig i oktober 2018.

Leder:
Arild Ernst Berge fra Søgne Venstre

Nestleder:
Ida Grødum fra Songdalen Høyre

Øvrige deltakere:
Renate Hægeland (Kristiansand H)
Trond H. Blattmann (Kristiansand AP)
Grethe K. Skaara (Kristiansand KrF)
Arild Birkenes (Songdalen Frp)
Kjetil Aasen (Songdalen SP)
Per Kjær (Søgne SV)
Mira S. Thorsen (Kristiansand MDG).

I tillegg deltar Anne Aunevik, Eva Ottesen og Kristin Wallem Timenes fra programsekretariatet i nye Kristiansand.

Mandat for prosjektgruppa

Protokoller fra møtene

30. januar 2018
27. februar 2018
20. mars 2018 (temadag i Søgne)
24. april 2018
22. mai 2018

Relevante nyhetsartikler

Oppstartmøte i nærdemokrati og innbyggerinvolvering

Nærdemokratiet engasjerer

Dialogmøte med innbyggere i Tveit

Dialogmøte på Grim Maja Mendoza

Dialogmøte på Grim Else Kristin Reitan

Dialogmøte på Grim Geir Torvund

Dialogmøte i Søgne Ilse Sørensen

Dialogmøte i Søgne Siri Heimdal

Dialogmøte i Søgne Christian Frøland

Dialogmøte i Songdalen Sylvi Mølland

Dialogmøte i Songdalen Bjørn Mølland og Jan Skisland

Dialogmøte i Vågsbygd Inge Fosselie

Dialogmøte i Vågsbygd Eileen Jacobsen

Dialogmøte på Tveit Gunnar Hangeland

Dialogmøte på Tveit Gunn Bjerke

Dialogmøte på Tveit Preben Undheim

Forfatter: Kristin Wallem Timenes
Publisert: 05.02.2018 15:02