Organisering

Fellesnemnda har vedtatt at sammenslåingsprosessen skal organiseres som et program med flere administrative og politiske prosjekter.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Mange prosjekter

Prosjektene er inndelt i to hovedkategorier politiske og administrative samarbeidsprosjekter. Prosjektene får hvert sitt mandat, og hvert prosjekt har en styringsgruppe og egen prosjektleder.

Prosjektstyrenes oppgave er å sikre at prosjektet gjennomføres innenfor gitt mandat og at resultatmålene nås, sikre nødvendig personellressurser til prosjektgruppen, sette ned arbeidsgrupper, faggrupper eller referansegrupper ved behov og sikre god medvirkning fra tillitsvalgte.

Foreløpig tidslinje per januar 2018 | med forbehold om justeringer

Foreløpig milepælsplan per 16. januar 2018 med forbehold om justeringer

Organisasjonskart

Klikk på bildet for å se organisasjonskartet.

Programstyre

Camilla Dunsæd er programleder for sammenslåingsprosessen og fremtidig rådmann i den nye kommunen. Programleder har administrativ ledelse av prosessen. Programleder og rådmennene i de tre kommunene utgjør et administrativt programstyre. 

Programsekretariatet

Det er etablert et programsekretariat som bistår programleder  med koordinering og gjennomføring. Sekretariatet består av rådgiver Anne Aunevik, trainee Elin Osnes Strand, rådgiver Kjell Langenes og kommunikasjonsansvarlig Kristin Wallem Timenes.

Programsekretariatet og prosjektlederne har kontorer i Dronningens gate 23, 5. etasje, samme bygg som kjøpesenteret Sandens.

Forfatter: ST
Publisert: 26.09.2017 21:49
/external/ssp/inter-v4/prod/scripts.js