Møter

Innkallinger og protokoller fra møter.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Fellesnemnda

Fellesnemnda har møte hver måned. Møtene begynner klokka 12.30 og er åpne for publikum.

Innkalling og protokoll for møtene i 2017

Statusrapport ved programleder Eva B. Åsland - fellesnemndas møte 28. november 2017

Møtedatoer for 2018: 

30. januar
27. februar
20. mars
24. april
29. mai
19. juni
28. august
25. september
30. oktober
27. november
18. desember

Møter i fellesnemndas arbeidsutvalg

Partssammensatt utvalg 

Møter i partssammensatt utvalg

Partssammensatt utvalg er det koordinerende og øverste utvalg for behandling av saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte. Forholdet mellom kommunene som arbeidsgiver og de ansattes organisasjoner er regulert i kommunelovens § 25 og Hovedavtalen.  

Disse sitter i det partssammensatte utvalget

Fra fellesnemnda: Jan Erik Tønnesland (leder), Grete K. Skaara (nestleder), Ida Grødum, Jack Andersen, Bjørn Egeli, Renate Hægeland og Mette Gundersen.

Tillitsvalgte: Are Herdlevær, Torgeir H. Hareland, Janne Slotte, Kristian Espedal Larsen, Ingun Håland og Pål Tjøm.

I tillegg møter disse med tale- og møterett: Åse Birkrem fra YS, Knut Knutsen fra Akademikerne og hovedverneombudene i kommunene. 

Drøftingsmøter

29. september 2017

Offentlig journal

Offentlig journal for nye Kristiansand 

Mer om sammenslåingen

KS - Kommunesektorens organisasjon

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Forfatter: zt
Publisert: 21.09.2017 12:47
Sist endret: 04.12.2017 09:07
/external/ssp/prod/scripts.js