Tillitsvalgte

Har du spørsmål om den nye kommunen eller dine rettigheter som ansatt, ta gjerne kontakt med en tillitsvalgt.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Har du spørsmål om den nye kommunen eller dine rettigheter som ansatt, ta gjerne kontakt med en tillitsvalgt.

Følgende seks tillitsvalgte er faste medlemmer av det partssammensatte utvalget, og representerer alle ansatte.  Utvalget skal blant annet gi uttalelser i saker om overordnede personalpolitiske spørsmål, retningslinjer og planer i forbindelse med kommunesammenslåingen.

Kristiansand:

Pål Tjøm (LO-kommune): 415 35 054

Ingun Håland (Unio): 984 05 990

Songdalen:

Janne Slotte (LO-kommune): 901 31 633

Kristian Espedal Larsen (Unio): 970 27 043

Søgne:

Are Herdlevær (LO-kommune): 452 64 577

Torgeir H. Hareland (Unio): 909 56 317

Ansattes vararepresentanter til partssammensatt utvalg:

Kristiansand:

Knut Knutsen (Akademikerne): 458 73 909 (for Tjøm)

Åse Birkrem (YS): 482 25 004 (for Håland)

Songdalen:

Bente Uldal (Lo-K): 905 46 312 (for Slotte)

Kay Christian Jørgensen (Akademikerne): 945 45 343 (for Larsen)

Søgne:

Eva Frøysland (YS): 478 51 832 (for Herdlevær)

Vibeke Wold Sunde (Akademikerne): 997 66 173 (for Hareland)

Mandat

Det partssammensatte utvalget består i tillegg av sju politikere fra fellesnemnda.

Disse møter med tale- og møterett i det partssammensatte utvalget: Åse Birkrem fra YS, Knut Knutsen fra Akademikerne og hovedverneombudene i kommunene.

I tillegg til partssammensatt utvalg er det månedlige møter mellom prosjektleder og alle frikjøpte hovedtillitsvalgte og hovedverneombudene i de tre kommunene.

Arenaer for tillitsvalgte

Hovedverneombud

Søgne: Maigret Nilsen  - 415 12 343

Songdalen: Anne Brattås Steen - 980 59 333

Kristiansand: Bjarne Lauvås - 926 07 002

Møtereferatene fra Arena for drøfting finner du her

Fordeling av tillitsvalgte i de administrative prosjektene.

Forfatter: Kristin Wallem Timenes
Publisert: 09.10.2018 10:06