Organiseringsprosessen

Her finner du dokumenter for ansatte om omstillingsprosessen/arbeidet med videre organisering.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Her finner du innplasseringsoversikt for nivå 4, 5 og rådgivere som skal rapportere til direktører og kommunalsjefer (nivå 1 og 2)

 

 Organisasjonskart

Her finner du endelige stillingsbeskrivelser for nivå 4, 5 og rådgivere som skal rapportere til direktører og kommunalsjefer (nivå 1 og 2).

 

Her finner du endelig omstillingsveileder og informasjon om utvalgskrets og utvalgskriterier for nivå 4, 5 og rådgivere som skal rapportere til direktører og kommunalsjefer (nivå 1 og 2).

Omstillingsveileder

Utvalgskrets og utvalgskriterier

 

Her finner du en endelig samlet stillingsoversikt for nivå 4, 5 og rådgivere som skal rapportere til direktører og kommunalsjefer (nivå 1 og 2).

Stillingsoversikt til innplasseringsprosessen

Her finner du andre aktuelle dokumenter i forbindelse med innplasseringsprosessen:

Revidert tidslinje

Organisering av stab- og støtte

Lokalisering - fase 1

Her finner du møtereferat fra drøftelsesmøtene

Møtereferater fra Arena for drøfting

-------------------------------------------------------------------------------

Relevante dokumenter fra forrige prosess (nivå 2 og 3):

Endelig organisasjonskart - Nivå 2 og 3

Organisasjonskart nivå 1, 2 og 3 med ledere innplassert

 

Stillingsbeskrivelser nye Kristiansand

Stillingsbeskrivelser per direktørområde

Stabs og støttefunksjoner - til drøfting

--------------------------------------------------------------------------------

Saksnotat til drøfting

Fredag 7. september gikk følgende saksnotat ut til tillitsvalgte. Lenke til saksnotat.

Det beskriver endelig avklaring av innholdet i stabs- og kommunalområdene. Drøftingen finner sted mandag 24. september.

Her er lenke til de 72 høringsuttalelsene som er kommet inn.

Her er lenke til Agenda Kaupang-rapporten fra april.

Her er lenke til høringsuttalelsene for ansvarsfordeling som gikk ut før sommeren

Forfatter: Kristin Wallem Timenes
Publisert: 21.11.2018 16:11