Organiseringsprosessen

Her finner du organisasjonskart og andre relevante dokumenter for ansatte i forbindelse med omstillingsprosessen

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Oppdaterte organisasjonskart for ny kommune

En viktig del av å bygge ny kommune er å få på plass den nye organisasjonen. Nedenfor finner du oppdaterte organisasjonskart per 1. november 2019. 

 

Organisasjonskartene har blitt kvalitetssjekket av det enkelte område, men det kan likevel foreligge feil.  

 

Vennligst gi beskjed til enhetsleder for kommunikasjon, Ingunn Kvivik om du finner noe som må endres på.  

Komplett organisasjonskart

Det enkelte område: 

By- og stedsutvikling

Helse og mestring

Kultur og innbyggerdialog

Oppvekst

Organisasjon

Samfunn og innovasjon

Økonomi

 -----------------------------------------------------------------------------

 

Her finner du innplasseringsoversikt for nivå 4, 5 og rådgivere som skal rapportere til direktører og kommunalsjefer (nivå 1 og 2)

 

 Organisasjonskart

Her finner du endelige stillingsbeskrivelser for nivå 4, 5 og rådgivere som skal rapportere til direktører og kommunalsjefer (nivå 1 og 2).

 

Her finner du endelig omstillingsveileder og informasjon om utvalgskrets og utvalgskriterier for nivå 4, 5 og rådgivere som skal rapportere til direktører og kommunalsjefer (nivå 1 og 2).

Omstillingsveileder

Utvalgskrets og utvalgskriterier

 

Her finner du en endelig samlet stillingsoversikt for nivå 4, 5 og rådgivere som skal rapportere til direktører og kommunalsjefer (nivå 1 og 2).

Stillingsoversikt til innplasseringsprosessen

Her finner du andre aktuelle dokumenter i forbindelse med innplasseringsprosessen:

Revidert tidslinje

Organisering av stab- og støtte

Lokalisering - fase 1

Her finner du møtereferat fra drøftelsesmøtene

Møtereferater fra Arena for drøfting

-------------------------------------------------------------------------------

Relevante dokumenter fra forrige prosess (nivå 2 og 3):

Endelig organisasjonskart - Nivå 2 og 3

Organisasjonskart nivå 1, 2 og 3 med ledere innplassert

 

Stillingsbeskrivelser nye Kristiansand

Stillingsbeskrivelser per direktørområde

Stabs og støttefunksjoner - til drøfting

--------------------------------------------------------------------------------

Saksnotat til drøfting

Fredag 7. september gikk følgende saksnotat ut til tillitsvalgte. Lenke til saksnotat.

Det beskriver endelig avklaring av innholdet i stabs- og kommunalområdene. Drøftingen finner sted mandag 24. september.

Her er lenke til de 72 høringsuttalelsene som er kommet inn.

Her er lenke til Agenda Kaupang-rapporten fra april.

Her er lenke til høringsuttalelsene for ansvarsfordeling som gikk ut før sommeren

Forfatter: Kristin Wallem Timenes
Publisert: 21.11.2018 16:11