Nyttig info

I de siste månedene før vi blir ny kommune er det en delt ting de ansatte selv må sørge for. Her kommer informasjon om flytting, avvikling av ferie osv.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Brukerveiledning for ny arbeidsavtale

Fra uke 48 vil fast ansatt i avviklingskommunene få tilsendt ny arbeidsavtale med den nye kommunen. Avtalen skal signeres og returneres til leder. Alt dette gjøres digitalt.

Her finner du en steg-for-steg-bruksanvisning for hvordan du skal gå frem, og hva du skal gjøre om du ikke mottar arbeidsavtalen.

 

Overføring av ferie og fleksitid

Følgende ble vedtatt av programledelsen 21. mars 2019

  • Ansatte kan flytte over inntil 14 stk. feriedager i tråd med gjeldende lov og avtaleverk
  • Ansatte kan flytte over inntil 45 plusstimer
  • Ansatte kan flytte over inntil 10 minustimer
  • Eventuelle avvik fra retningslinjene overfor skal håndteres av nærmeste leder i hvert enkelt tilfelle

(Denne informasjonen har blitt annonsert på intranettene i dagens tre kommuner) 

 

Flyttingen nærmer seg

Tiden for flytting nærmer seg. Det er ennå ikke avklart når det blir, men aktuelle datoer er enten helga 15. – 17. eller helga 22. – 24. november.

Alle flytter samme helg, og det går ut informasjon så snart dato er besluttet.

Hver ansatt beholder én kontorstol, og kan pakke to flyttekasser pluss ei kasse til PC og skjermer (totalt tre kasser). Flyttegruppa kommer til å kjøpe inn kasser og sørge for at disse blir fordelt i de ulike byggene. Den ansatte etterlater tingene sine ved arbeidsplassen sin og tingene blir flyttet av profesjonelle den helga flyttinga finner sted.

Flyttegruppa har sendt ut et regneark til hver direktør, og der er det registrert antall ansatte som skal flytte, hvor de skal flytte fra og til, og spesialutstyr som må flyttes.

Rydd og kast

Flyttegruppa oppfordrer hver enkelt ansatt og hver enhet til å rydde og kaste, slik at vi bare flytter på det vi trenger. De oppfordrer den enkelte avdeling til å kontakte vaktmesteren på sin lokasjon for å finne praktiske løsninger for avfallet. Dette kan for eksempel være å få tak i en ekstra stor grønn dunk til papirsøppelet.  

Det kommer detaljert informasjon om merking av kasser osv. når flyttedatoen nærmer seg.

Spørsmål?

Spørsmål kan rettes til leder av flyttegruppa Harald Hinna. Epost: harald.hinna@songdalen.kommune.no, mobil: 905 05 814

Ombygging

Det er opprettet ei gruppe som skal ta stilling til alle ombygginger. Den består av Terje Fjellvang, Kjell Kristiansen og Ragnar Evensen. Alle ombygginger skal meldes inn på et skjema som direktørene har fått tilsendt. Skjemaet må oppdateres dersom behovene endrer seg.

Hvis det er ombyggingsbehov som ikke er meldt inn må det gjøres snarest.

Ombygging begynner etter flytting dersom ikke noe annet er avtalt mellom de som bruker arealet nå og de som skal flytte inn.

 

Forfatter: Kristin Wallem Timenes
Publisert: 27.09.2019 10:30