Kommunikasjon

Kommunikasjonsarbeidet i nye Kristiansand er todelt og består av en prosjektdel og en operativ del som dekker "daglig drift".

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Tiltak som pågår frem 2020 utføres fortløpende av programmets kommunikasjonsansvarlig gjennom programmets kanaler. Tiltak med virkning etter kommunesammenslåingen er organisert som delprosjekt med kommunikasjonsansvarlig som prosjektleder. Delprosjektet rapporterer til det administrative prosjektet Kultur, frivillighet og innbyggerdialog.

 

Kommunikasjonsstrategi for programmet nye Kristiansand

Kommunikasjonsstrategien for nye Kristiansand ble vedtatt i fellesnemnda 30. januar.

Strategien i sin helhet finner du her.

Forfatter: Kristin Wallem Timenes
Publisert: 09.10.2018 10:05