Programledelsen

Den administrative toppledergruppa for nye Kristiansand består av syv direktører og påtroppende rådmann Camilla B. Dunsæd. Gruppa omtales som programledelsen i overgangsfasen frem til 1.1. 2020.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Programledelsen – toppledergruppa i nye Kristiansand

Programledelsen består av: Kristin E. Robstad (oppvekst og læring), Brede Skaalerud (helse og mestring), Torbjørn Urfjell (kultur, frivillighet og innbyggerdialog), Ragnar Evensen (miljø og byutvikling), Terje Fjellvang (virksomhetsstyring, økonomi og eierskap), Kjell A. Kristiansen (organisasjon, personal og stab), Wenche P. Dehli (samhandling og innovasjon), og Camilla B. Dunsæd (påtroppende rådmann).

Hver direktør har hatt rollen som prosjekteier for de oppgavene og prosjektene som hører til de ansvarsområdene de skal lede etter 2020.

Det første formelle møtet i programledelsen fant sted 14. juni 2018. Programledelsen møtes hver 14 dag for å ta beslutningene som er med på å bygge ny kommune.

 

Har du spørsmål?

Påtroppende rådmann Camilla B. Dunsæd

Programrådgiver og sekretariat Anne Aunevik

Forfatter: Kristin Wallem Timenes
Publisert: 10.09.2018 15:24