MENY

Language

Fra programledelsen

Her finner du relevant informasjon fra programledelsen, inkludert informasjon om hva som er drøftet og besluttet på de enkelte møtene i programledelsen.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Programledelsen – toppledergruppa i nye Kristiansand

29. mai ble seks av de sju direktørene i den administrative ledergruppa for nye Kristiansand formelt ansatt. Sammen med Camilla Dunsæd og den sjuende direktøren (han ble ansatt 28. juni) utgjør de toppledergruppa i nye Kristiansand. Gruppa omtales som programledelsen i overgangsfasen frem til 1.1. 2020.

Programledelsen består av: Kristin E. Robstad (oppvekst og læring), Brede Skaalerud (helse og mestring), Torbjørn Urfjell (kultur, frivillighet og innbyggerdialog), Ragnar Evensen (miljø, byutvikling og teknisk), Terje Fjellvang (virksomhetsstyring, økonomi og eierskap), Kjell A. Kristiansen (organisasjon, personal og stab), Wenche P. Dehli (samhandling og innovasjon), og Camilla B. Dunsæd (påtroppende rådmann).

Hver direktør har rollen som prosjekteier for de oppgavene og prosjektene som hører til de ansvarsområdene de skal lede etter 2020.

Det første formelle møtet i programledelsen fant sted 14. juni 2018. På denne nettsiden vil det fortløpende bli publisert hva som er drøftet og besluttet på hvert enkelt møte i programledelsen.

Programrådgiver Anne Aunevik er sekretariat for programledelsen.

Informasjon fra møter i programledelsen

14. juni 2018
25. juni 2018
16. august 2018
7. september 2018

Saksnotat til drøfting

Fredag 7. september gikk følgende saksnotat ut til tillitsvalgte. Lenke til saksnotat.

Det beskriver endelig avklaring av innholdet i stabs- og kommunalområdene. Drøftingen finner sted mandag 24. september.

Her er lenke til de 72 høringsuttalelsene som er kommet inn.

Her er lenke til Agenda Kaupang-rapporten fra april.

Her er lenke til høringsuttalelsene for ansvarsfordeling som gikk ut før sommeren

 

 

 

 

 

 

Forfatter: Kristin Wallem Timenes
Publisert: 10.09.2018 15:24