Arenaer for medvirkning

Det er et viktig prinsipp for sammenslåingen at de ansatte ivaretas på en god måte med de tillitsvalgte aktivt til stede i prosessen.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Det er etablert tre arenaer for medvirkning.

Den ene arenaen er prosjektrådene for de administrative prosjektene hvor de hovedtillitsvalgte har minst to faste representanter i hvert råd (se oversikt under). 

Den andre arenaen er partssammensatt utvalg (PSU). Mandat og sammensetning ble vedtatt i fellesnemndas møte 31.august.

Bildet av det partssammensatte utvalget er tatt i forbindelse med utvalgets andre møte 24. oktober. I første rekke fra venstre: Ida Grødum (H, Songdalen), Ingun Håland (Unio, Kristiansand), Eva Berglund Åsland (prosjektleder/programleder), Jan Erik Tønnesland (Ap, Songdalen. Leder av utvalget), Renate Hægeland (H, Kristiansand) og Mette Gundersen (Ap, Kristiansand). I midterste rekke fra venstre: Kristian Espedal Larsen (Unio, Songdalen), Janne Slotte (LO-kommune, Songdalen), Are Herdlevær (LO-kommune, Søgne), Vibeke Wold Sunde (Akademikerne, Søgne. Vara for Torgeir H. Hareland (Unio)) og Grete K. Skaara (KrF, Kristiansand. Nestleder av utvalget). I bakerste rekke fra venstre: Åse Birkrem (YS – Kristiansand. Møte- og talerett. Også vara for Ingun Håland), Pål Tjøm (LO-kommune, Kristiansand), Jack Andersen (H, Søgne), Knut Knutsen (Akademikerne, Kristiansand. Møte- og talerett. Også vara for Pål Tjøm) og Bjarne Lauvås (hovedverneombud, Kristiansand. Møte- og talerett). Foto: Svein Tybakken

Arena for drøfting

Den tredje er arena for drøfting. Dette er et representativt organ for å drøfte tema som gjelder overordnede problemstillinger i sammenslåingsprosessen. De tillitsvalgte har avklart at dette skal bestå av deres representanter i partssammensatt utvalg (PSU), både faste representanter og vara, samt representanter fra Norges Sykepleierforbund (NSF) og Fellesorganisasjonen (FO). 

Møtereferatene fra Arena for drøfting finner du her

Forfatter: Kristin Wallem Timenes
Publisert: 08.10.2018 09:29