Fellesnemnda

Fellesnemnda har som oppgave å forberede, samordne og gjennomføre arbeidet med å etablere og bygge den nye kommunen.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Funksjonsperiode og sammensetning

Fellesnemdas arbeid inkluderer å forberede en økonomiplan, arealplanleggingen og budsjettet for det første driftsåret etter kommunesammenslåingen.

Fellesnemnda ble oppnevnt sommeren 2017 og hadde sitt konstituerende møte 23. juni. I møtet ble det bestemt at den nye kommunen skal hete Kristiansand og de vedtok sentrale prinsipper og føringer for sammenslåingsprosessen. Fellesnemndas funksjonsperiode går ut når nytt bystyre for den nye kommunen er konstituert i oktober 2019. Nemdas medlemmer og varamedlemmer består av de folkevalgte i by- og kommunestyrene, i tråd med inndelingslova. Nemnda møtes en gang i månenden og har 31 medlemmer fordelt på syv fra Songdalen, ni fra Søgne og 15 fra Kristiansand.

Åpne møter 

Fellesnemdas møter er åpne for alle og oversikt over dato for møtene, saksliste og refrat fra disse finnes på Politisk Agenda. Les mer om mandatet for fellesnemnda her.

Nye Kristiansand blir en realitet fra og med 1. januar 2020. I desember 2019 gjennomføres første ordinære møte i bystyret i den nye kommunen for å vedta budsjett for 2020 og økonomiplan 2020-2023.

Kristiansand har lederen av fellesnemnda – ordfører Harald Furre.

Oversikt over medlemmer og vara

Her kan du se hvem som er medlemmer og varamedlemmer i fellesnemnda for nye Kristiansand.

  Harald Furre, 
Kristiansand Høyre,
leder 
  Astrid M. Hilde, 
Søgne Ap,
nestleder 
 

Renate Hægeland, 
Kristiansand Høyre,
medlem

Vegard K. Møller Launes, 
Kristiansand Høyre,
medlem

Lisbeth Andersen, 
Kristiansand Høyre,
medlem

Jørgen Kristiansen, 
Kristiansand KrF,
medlem

Grete Kvelland  Skaara, 
Kristiansand KrF,
medlem

Tove Christine  Welle Haugland,
Kristiansand KrF, medlem

Stian Storbukås, 
Kristiansand Frp,
medlem

 

Mette Gundersen,
Kristiansand Ap,
medlem

 

Trond Henry Blattmann,
Kristiansand Ap,
medlem

  Åse Løvdal, 
Kristiansand Ap, 
medlem
  Abdullahi Mohamed Alason, 
Kristiansand Ap,
medlem 
  Ivar Bergundhaugen, 
Kristiansand Venstre,
medlem 
  Mira Svartnes Thorsen, 
Kristiansand MDG,
medlem 
  Andreas Landmark,
Kristiansand SV,
medlem 
   Aslaug Bakke,
Søgne Ap,
medlem  
  Bjørn Egeli,
Søgne Ap,
medlem
  Egel Terkelsen,
Søgne Frp,
medlem
  Tom Erik Løchen,
Søgne Høyre,
Medlem 
 

Jack Andersen,
Søgne Høyre,
medlem 

  Torfinn Kleivseth,
Søgne KrF,
medlem 
  Per Kjær, 
Søgne SV,
medlem 
  Arild Ernst Berge,
Søgne Venstre,
medlem
  Johnny Greibesland,
Songdalen Sp,
medlem 
 

Jan Erik Tønnesland,
Songdalen Ap,
medlem

 

Kjetil Aasen,
Songdalen Sp,
medlem 

  Monika Hagen,
Songdalen Ap,
medlem 
  Ida Grødum,
Songdalen H,
medlem 
  Terje Imeland, 
Songdalen KrF,
medlem 
  Arild Birkenes
Songdalen Frp,
medlem
 Varamedlemmer:  
 

Vidar Kleppe,
Kristiansand Dem,
varamedlem 

  Helene Henriksen Knudsen,
Kristiansand Høyre,
varamedlem 
  Oddfinn Pedersen,
Kristiansand Dem,
varamedlem 
  Odd Nordmo,
Kristiansand Høyre,
varamedlem 
  Mette Fimreite Roth,
Kristiansand Høyre,
varamedlem
  Inger Skeie Hansen,
Kristiansand Høyre,
varamedlem
  Ole Magne Omdal,
Kristiansand Sp,
varamedlem
  Viggo Lütcherath,
Kristiansand KrF,
varamedlem
  Bjørg Stray,
Kristiansand KrF,
varamedlem
  Hans Petter Horve,
Kristiansand Sp,
varamedlem
  Harald Sødal,
Kristiansand KrF,
varamedlem
  Øyvind Berntsen,
Kristiansand Frp,
varamedlem
  Jannicke Svaba Halvorsen,
Kristiansand Frp,
varamedlem
  Helene Bjerke Fredheim,
Kristiansand Frp,
varamedlem
  Jannike Arnesen,
Kristiansand Ap,
varamedlem
  Eirik Dåstøl Langeland,
Kristiansand Ap,
varamedlem 
  Isabelle-Louise Aabel,
Kristiansand Ap,
varamedlem 
  Kenneth Mørk,
Kristiansand Ap,
varamedlem 
  Ingrid Wisløff Jæger,
Kristiansand Ap,
varamedlem 
  Lyder Ovesen,
Kristiansand Ap,
varamedlem 
  Odd Alik Salvesen,
Kristiansand Pensjonistpartiet,
varamedlem 
  Emma G. Lind,
Kristiansand Venstre,
varamedlem 
  Carl Petter Benestad,
Kristiansand Venstre,
varamedlem
  Ellen Rudnes,
Kristiansand Rødt,
varamedlem 
  Marte Rostvåg
Ulltveit-Moe
,
Kristiansand MDG,
varamedlem
  Lars Lied,
Kristiansand SV,
varamedlem 
  Birte Simonsen,
Kristiansand MDG,
varamedlem 
  Paul Magne Lunde,
Søgne Ap,
varamedlem 
  Heidi Johansen,
Søgne Ap,
varamedlem 
  Knut Henriksen,
Søgne Ap,
varamedlem  
   
  Pål Frode Henden,
Søgne Ap,
varamedlem  
  Bernt Ludvig Daland
Søgne Frp,
varamedlem  
  Christian Eikeland,
Søgne Frp,
varamedlem  
  Gry Vibeke Aga Stubstad,
Søgne Frp,
varamedlem  
  Charlotte Hansen Søyland,
Søgne Frp,
varamedlem  
  Oscar Lohne,
Søgne Høyre,
varamedlem  
  Helge Reisvoll,
Søgne Høyre,
varamedlem 
  Roy Fardal,
Søgne Høyre,
varamedlem  
  Sigrun Sæther,
Søgne KrF,
varamedlem  
  Allen Elle,
Søgne KrF,
varamedlem  
  Yngvar Monstad,
Søgne MDG,
varamedlem  
  Bjarne Bentsen Lieng,
Søgne Sp,
varamedlem  
  Tone Pettersen,
Søgne Venstre,
varamedlem 
  Anvor Solbjørg Jørgensen,
Songdalen Sp,
varamedlem 
  Helge Stapnes,
Songdalen Ap,
varamedlem  
  Anja Ninasdotter Abusland,
Songdalen Sp,
varamedlem  
  Anders Ramsland,
Songdalen Høyre,
varamedlem  
  Siw Tove Samuelsen,
Songdalen Ap,
varamedlem  
  Jan Erik Hedenstad,
Songdalen Ap,
varamedlem 
  Marit Kleveland Hagen,
Songdalen Sp,
varamedlem  
  Siv Finsådal,
Songdalen Frp,
varamedlem  
  Øistein Hatlebakk,
Songdalen Frp,
varamedlem  
  Arne Skraastad,
Songdalen KrF,
varamedlem  
  Tore Smeplass,
Songdalen KrF,
varamedlem  
Forfatter: ST
Publisert: 21.09.2017 12:58