Lar brukere komme på banen

Nylig var representanter for brukerorganisasjoner og samarbeidspartnere for kommunale helsetjenester samlet for å høre hvordan de kan delta i arbeidet med å bygge nye Kristiansand.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Deltakere på informasjonmøte

Rundt 15 representanter for ulike brukerorganisasjoner og samarbeidspartnere var samlet i Rådhuskvartalet i Kristiansand. Det var andre gang et slikt innspills- og informasjonsmøte ble holdt, og igjen var det stort engasjement blant deltakerne.

Prosjektledere Elisabeth Engemyr og Bjarte Austvik informerte om milepæler i prosjektene sine og hvilke beslutninger som er foretatt, samt hva som ligger foran. I tillegg informerte de om hvordan arbeidet i selve programmet er planlagt videre, med inndeling i delprosjekter og oppdrag.

Både programleder Camilla Dunsæd og prosjektlederne ønsker at brukere blir involvert i arbeidet med den nye kommunen. Brukerorganisasjonene har unik kompetanse å bidra med, noe som kan - sikre at den nye kommunen blir bygget på en måte som møter behovene til de ulike brukergruppene. Prosjektlederne ønsker derfor å invitere representanter for organisasjonene til å delta i flere av delprosjektene og arbeidsgruppene innen fagfeltet helse og sosial.

- Siden vi jobber med helse, sosial og NAV, finnes det mange talspersoner for brukergruppene, og vi har et ønske om at disse skal involveres i arbeidet, sa Elisabeth Engemyr.

Prosjektleder Elisabeth Engemyr

Prosjektlederne vil snakke med ulike organisasjoner og be om at de oppnevner representanter som kan delta i noen av arbeidsgruppene. - Vi har ikke mulighet til å gi alle brukere plass i arbeidsgrupper, men vi synes det er viktig å trekke på kompetansen som finnes i organisasjonene, forklarer Elisabeth Engemyr.

- Dette var vårt andre møte med dette fokuset, og vi opplever at de som deltar synes det er spennende både å bidra og få informasjon. Det er stort engasjement og ønske om nye møter til høsten.

Representanter for disse organisasjonene møtte til informasjonsmøtet: Rådet for funksjonshemmede Kristiansand, Eldrerådet i Søgne, Blindeforbundet, Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Søgne, Mental Helse Vest-Agder, A-larm, landsdekkende bruker- og pårørendeorganisasjon innen rusfeltet, Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon (RIO), Kristiansand Revmatikerforening, Norsk Revmatikerforbund, fylkeslag og Norges Blindeforbund.

Forfatter: Elin Osnes Strand
Publisert: 07.05.2018 10:38