Vil ha spørsmål og ideer

Direktøren for det nyopprettede stabsområdet for samhandling og innovasjon vil ha en kultur der ansatte stiller spørsmål og kommer med ideer, og hvor det er lov å prøve ut nye ting.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Wenche P. Dehli

Wenche P. Dehli har vært helse- og sosialdirektør i Kristiansand kommune siden 2014. Hun kom fra Helse Nord-Trøndelag hvor hun har hatt flere roller som fagsjef og klinikksjef. Dehli har høyere embetseksamen i sykepleievitenskap og har utdanning fra masterprogram i økonomi og ledelse på BI.  

Hun har lang erfaring fra universitets- og høyskolesektoren, og fra spesialisthelsetjenesten. Det er flere fellestrekk ved alle lederjobbene hun har hatt:

- Jeg har jobbet med å bygge opp nye funksjoner, fag- og organisasjonsutvikling, forskning og kvalitetsutvikling. Jeg har vært orientert mot samarbeid eksternt og internt. Etablering og deltagelse i ulike nettverk og samarbeidsorganer har vært sentralt, sier Wenche.

Hun sier at kommunens samfunnsoppdrag er utrolig spennende.

- Jeg gleder meg veldig til å synliggjøre kommunen som den mest attraktive arbeidsplassen og som den mest attraktive samarbeidsparten. Vi skal være en offensiv, tydelig og interessant aktør. Vi skal bidra sterkt i regionalt og nasjonalt samarbeid, sier hun.

En grunntanke hos Wenche er at alle skal ivaretas med verdighet, uansett situasjon. Det gjelder både de kommunen yter tjenester, besøkende og medarbeidere. Hun ønsker en ledig og uformell samarbeidskultur.

Gå opp nye veier

Wenche P. Dehli trer inn i en stilling ingen har hatt før, hverken i Kristiansand, Søgne eller Songdalen. Det er en spesiell utfordring som hun går inn i med åpne øyne. Hun mener høy prioritering av området samhandling og innovasjon er helt nødvendig for at nye Kristiansand kommune skal nå sine mål:

- Vi blir en stor organisasjon som må være tydelig for omgivelsene. De må vite hvordan de skal komme i god kontakt med oss for ulike formål. Vi har ikke vært flinke nok til å fange opp gode ideer og viktige utviklingsforløp, sier hun.

Kommunen har en rolle både som tilrettelegger for næringslivet og som en viktig kunde.

- Vi skal bli en proff og god kunde som beskriver behovene vi har i de offentlige tjenestene. Da kan vi få næringslivet med på å utvikle og levere de produktene som møter behovene best, sier hun.

Det er uhyre viktig med systematikk og kompetanse når det gjelder samhandling, digitalisering, forskning og innovasjon. Vi skal utvikle felles systemer og kultur på tvers av hele organisasjonen.

– Vi samler kompetanse og kapasitet, og lar alle ha nytte av den, sier Wenche som altså må begynne fra begynnelsen.

- Først og fremst må jeg sammen med øvrige lederne og medarbeidere beskrive innhold, roller og forventinger til et helt nytt stabsområde. Så skal vi gå i gang med å bygge opp nye funksjoner basert på mye god kompetanse som finnes fra før, sier hun.

Fremtidens kommune

Innovasjons- og samhandlingsdirektøren slår fast at den digitale satsingen i kommunene har vært fragmentert. Alt må ses i sammenheng og videre utvikling prioriteres i fellesskap.

- Norske kommuner har liten eller ingen tradisjon for forskning og innovasjonsarbeid. Ansatte skal oppleve at de er del av en kultur med forventing om at det blir reflektert over praksis, stilt spørsmål, og at det blir godt mottatt når de kommer med ideer. Det er viktig for å utvikle fremtidens kommune, sier Dehli.

Wenche sier hun inspireres av å utvikle og realisere andres gode ideer. De kan komme fra alle hold, både internt og eksternt.

- Medarbeiderne skal ha mulighet til å drive med forbedrings- og utviklingsarbeid innenfor eget fagområde. De skal kjenne at det er en forventing og et ønske på alle nivå, og innbyggerne skal også oppleve at det er legitimt å ha oppfatninger og fremme synspunkter. De skal få være med i utviklingen av offentlig sektor, sier hun.

Hun sier at muligheten til å være med å utvikle fremtidens kommune var grunnen til at hun ønsket jobben.

- Å få bidra til at alle får mulighet til å delta aktivt og likeverdig i samfunnslivet, er et i særklasse inspirerende oppdrag, sier direktøren som ser frem til å ta fatt.

- I første omgang handler det om å planlegge hvordan vi skal organisere arbeidet med forskning, utvikling og samhandling i den nye kommunen. Mange oppgaver skal løses med digitale verktøy, det er et viktig satsingsområde hvor vi ikke har noe tid å miste, sier Dehli.

Dobbel jobb

Men jobben blir dobbel frem til sammenslåingen. Tre kommuner skal drives godt mens den nye kommunen jobbes frem. Det blir den største utfordringen i tiden som kommer, tror hun:

- Vi bør vise hverandre forståelse og romslighet, og sammen ta ansvar for at prosessen blir interessant og berikende. Jeg satser på at godt humør og humor i hverdagen kan demme opp for frustrasjon underveis, sier hun

På spørsmål om hvordan samhandling og innovasjon kan bidra til at nye Kristiansand kan bli Norges beste kommune å virke og bo i, svarer Wenche:

- Jeg gleder meg til å realisere «verdens beste kommune for innbyggerne» sammen med medarbeiderne, næringslivet og innbyggerne. Vi skal bistå alle sektorene med å skape og bruke kunnskap til utforme fremtidens offentlige tjenester for innbyggerne. Vi skal legge til rette for all slags næringsliv og bli den beste offentlige kunden som gir grunnlag for levedyktige næringer og attraktive arbeidsplasser på Sørlandet, sier Wenche.

 

 

 

Forfatter: Børre Røssaak Nilsen
Publisert: 15.06.2018 08:42