Vil bygge et samfunn gjennom kultur og aktivitet

Torbjørn Urfjell er både tydelig og lyttende som leder. Han liker å meisle ut alternativer og å velge og gjennomføre en plan lagt i fellesskap med de han jobber sammen med.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Torbjørn Urfjell blir direktør for kultur, frivillighet og innbyggerdialog

– Som den eneste helt utenfra kommunen i det nye direktørkorpset, har jeg tenkt å vente litt med å si så mye konkret om hva jeg skal gyve løs på og hvordan jeg skal jobbe i detalj. Jeg trer inn i jobben i høst og kommer til å koordinere meg med rådmann Camilla Dunsæd og teamet først, understreker Torbjørn.

Drivkraft og nye ideer

– Som kulturdirektør i nye Kristiansand tenker jeg at jeg blir lederen til en masse kompetente fagfolk som gjør det mulig for innbyggerne å leve rike liv, samtidig som det må bygges en kultur for mer deltakelse og mer kunst. Det må legges til rette for at flere kan leve av kreativiteten sin, ikke bare med den. Jeg ser ikke behov for å snu opp ned på alt, men vil prøve å bringe inn mer drivkraft, nye ideer og å bidra til at vi sammen henter ut mer av kompetansen som allerede er på laget.

Omfattende CV

Torbjørn har rukket en hel del i sitt 40-årige liv: Siden 2015 har han vært bransjedirektør i hovedorganisasjonen Virke med ansvar for produsenter innen film, TV og audiovisuelle spill. Han har tidligere blant annet arbeidet som sjef for strategi og kommunikasjon i Stordalen Foundation, og han har vært kommunikasjonssjef i FN-sambandet og rådgiver i kommunikasjonsbyrået Geelmuyden Kiese.

I tillegg har Torbjørn lang fartstid i politikken hvor han har jobbet lokalt, regional, nasjonalt og internasjonalt. Han har også bred erfaring innen kommunikasjon, bistand, utvikling, miljø, samferdsel, utdanning og sivilt samfunn. Dette har gitt ham spennende arbeidsoppgaver i organisasjonssektoren samt i offentlig og privat virksomhet, inkludert en rekke verv.

Per i dag har Torbjørn tre verv. Han er styreleder for Stiftelsen Gullruten, styreleder i Cultiva og Rushprint, et bransjemagasin for film og TV.

Med på laget

På spørsmål om hvorfor han søkte jobben som kulturdirektør, svarer Torbjørn: ­

– Jeg søkte jobben som kulturdirektør fordi jeg her kan få jobbe med masse bra folk, fordi jeg tror jeg kan tilføre noe og ikke minst, fordi det er viktig å bygge et samfunn gjennom kultur og aktivitet.
Jeg bestemte meg for å søke to dager før fristen gikk ut da jeg gikk en tur på Odderøya. Der vektes gamle minner, jeg så de nye institusjonene, bygg som blir fine, og noen drømmer som brast eller enda ikke er realisert.

Det har skjedd så fantastisk mye i Kristiansand siden jeg flytta til byen i 1994, og ikke minst etter at jeg dro videre i 2006. Byen er en helt annen, men det er rom for så utrolig mye mer. Denne muligheten ble rett og slett for fristende til at jeg kunne la være å melde meg til laget som skal bygge nye Kristiansand.

Ta vare på og skape nytt

Torbjørn er opptatt av å finne en god balanse mellom å ta vare på det gamle, rydde bort det som ikke skal brukes og skape plass til det nye.

– Det er mye å ta vare på innen kulturfeltet i dagens kommuner som allerede er i full drift; bibliotekene, fritidsklubbene, idrettsaktiviteter, kulturskolene, og ikke minst menneskene som jobber der hver dag. Men alt skal utvikles, og samlingen av menneskene innenfor Finsland, Erkleiv, Ålo og Tømmerstø i en ny kommune som rommer by og bygd gir en gyllen anledning til å rydde litt og til å ta med oss det beste fra alle tre kommunene videre inn i nye Kristiansand.

Idrett blir sentralt

– Jeg ser to utfordringer få andre kulturdirektører har; å utvikle innbyggerdialogen og å ta ansvar for folkehelse. Jeg er derfor veldig glad for at jeg har idretten som en sentral del av mitt ansvar fordi det å kombinere idrett og folkehelse gir gevinst på begge områder.

­­– Jeg håper min erfaring gjør at vi kan løfte kulturnæringene mer. Vi må forsøke å skape nye, kreative arbeidsplasser innen kultur i nye Kristiansand, samtidig som vi gjør helsetjenestene mer menneskelige og kommunen mer sentral i det nasjonale bildet.

 

Forfatter: Kristin Wallem Timenes
Publisert: 28.06.2018 17:04